Treść artykułu

Elżbieta Oleksiak, ubrana w niebiską sukienkę. Uśmiecha się lekko do zdjęcia.

Elżbieta Oleksiak członkiem Forum Dialogu

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powołał na lata 2023–2025 członków Forum Dialogu stanowiącego przestrzeń współpracy PFRON-u z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością.

W skład Forum Dialogu I kadencji wchodzą: Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu PFRON – przewodniczący Forum Dialogu; Dorota Habich, zastępca prezesa zarządu PFRON – zastępca przewodniczącego Forum Dialogu; Kamil Bobek, dyrektor departamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – koordynator Forum Dialogu oraz przedstawiciele wybranych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Polski Związek Niewidomych w radzie reprezentuje Elżbieta Oleksiak, kierownik Centrum Rehabilitacji PZN. Pełna lista osób powołanych do tej rady znajduje się na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/powolanie-czlonkow-forum-dialogu/.

Do zadań Forum Dialogu należy: rozwijanie zasad i form współpracy z organizacjami pozarządowymi, wymiana poglądów w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianie dobrych praktyk. Organizacja bierze udział także w konsultowaniu kluczowych propozycji i dokumentów z obszaru współpracy PFRON-u z organizacjami pozarządowymi oraz wypracowywaniu propozycji mechanizmów i działań służących poprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: PFRON