Nie pracujesz? Zgłoś się do nowego projektu Okręgu Podlaskiego PZN!

Nie pracujesz? Zgłoś się do nowego projektu Okręgu Podlaskiego PZN!

Fundacja Ari Ari oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności”. Jego celem jest aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne osób niewidomych i słabowidzących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem.

Uczestnicy projektu wezmą udział w kursach, warsztatach komputerowych, graficznych, telemarketingowych, a także indywidualnych zajęciach i konsultacjach ze specjalistami udzielającymi porad psychologicznych, rodzinnych, prawnych, obywatelskich, logopedycznych, tyflopedagogicznych, a także z kreowania wizerunku i radzenia sobie z niepełnosprawnością.

 

Aby wziąć udział w projekcie, należy jednocześnie spełnić następujące warunki:

  • mieszkać na terenie województwa podlaskiego,
  • posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym ze względu na dysfunkcję narządu wzroku,
  • mieć nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 65 lat (mężczyźni) lub 60 lat (kobiety),
  • być osobą nieaktywną zawodowo.

Co zyskujesz, uczestnicząc w projekcie?

  • bezpłatny udział w wyjazdowych warsztatach motywacyjnych i kompetencji społecznych,
  • indywidualne spotkania z mentorem, prawnikiem, specjalistą do spraw rodzinnych, doradcą zawodowym oraz innymi specjalistami,
  • indywidualne zajęcia z bezpiecznego poruszania się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i orientacji przestrzennej, w tym dla każdego biała laska,
  • bezpłatny udział w wyjazdowych szkoleniach komputerowych, kursach zawodowych, takich jak: używanie baz danych, podstawy projektowania i zarządzania stron WWW, grafika komputerowa, telemarketer, sekretarz/rka, pracownik obsługi biurowej,
  • dla osób zainteresowanych: udział w stażach zawodowych,
  • bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie podczas szkoleń.

Biuro projektu:

Okręg Podlaski PZN

ul. Biała 13/33

15-434 Białystok

tel. 85 732 43 83 lub 603 350 140

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Rafał Gawkowski.

Projekt: „Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.