Treść artykułu

Zgłoś się do projektu w Okręgu Podlaskim i zdobądź cenne umiejętności

Fundacja Ari Ari oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności”. Jego celem jest aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne osób niewidomych i słabowidzących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Okres realizacji projektu: od 6 maja 2019 do 30 czerwca 2021 r.

Uczestnicy projektu wezmą udział w kursach, warsztatach komputerowych, graficznych, telemarketingowych, a także indywidualnych zajęciach i konsultacjach ze specjalistami udzielającymi porad psychologicznych, rodzinnych, prawnych, obywatelskich, logopedycznych, tyflopedagogicznych, a także z kreowania wizerunku i radzenia sobie z niepełnosprawnością.

 

Aby wziąć udział w projekcie, należy jednocześnie spełnić następujące warunki:

 • mieszkać na terenie województwa podlaskiego (złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania),
 • posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym ze względu na dysfunkcję narządu wzroku (lub dokument równoważny),
 • mieć nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 65 lat,
 • być osobą nieaktywną zawodowo.

Co zyskujesz, uczestnicząc w projekcie?

 • indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
 • indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa smartfonów i tabletów,
 • indywidualne zajęcia z bezpiecznego poruszania się – orientacja przestrzenna
 • grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
 • grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym,  uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
 • grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych
 • grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu
 • bezpłatny udział w wyjazdowych szkoleniach komputerowych, kursach zawodowych, takich jak: używanie baz danych, podstawy projektowania i zarządzania stron WWW, grafika komputerowa, telemarketer, sekretarz/rka, pracownik obsługi biurowej,
 • płatne staże zawodowe,
 • bezpłatne materiały szkoleniowe (w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne), wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie podczas szkoleń.

Biuro projektu:

Okręg Podlaski PZN

ul. Biała 13/33

15–434 Białystok

tel. 85 732 43 83 lub 603 350 140

Informacji na temat projektu udziela Rafał Gawkowski. Szczegóły i dokumenty do pobrania na stronie: www.ariari.org/pl/component/content/article/22-dzialania-miedzynarodowe/141-wiedza-i-umiejetnosci-krokiem-do-aktywnosci.html?Itemid=156.

Projekt: „Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.