Treść artykułu

Brajl.

Ostatnia szansa na wzięcie udziału w kolejnej edycji konkursu EBU!

Polski Związek Niewidomych wspólnie z Europejską Unią Niewidomych zaprasza wszystkich chętnych do udziału w 14. edycji Onkyo World Braille Essay Contest.

Ten prestiżowy ogólnoświatowy konkurs literacki jest organizowany od 2007 r., aby promować korzystanie z alfabetu Braille’a – kluczowego dla osób niewidomych narzędzia w pozyskiwaniu informacji oraz ważnego środka umożliwiającego uczestniczenie w życiu społecznym. Przypominamy, że w ubiegłym roku trzecią nagrodę zdobył 8-letni Borys Kowalczyk.

Tematem prac konkursowych mogą być takie zagadnienia, jak:

 • „Rola pisma Braille’a w życiu społecznym, politycznym itp.”
 • „Jak żyć z brajlem”
 • „Zabawne wydarzenia związane z pismem punktowym”
 • „Jaka będzie przyszłość pisma Braille’a”
 • „Zalety i wady pisma Braille’a w porównaniu z pismem zwykłym lub mową syntetyczną”
 • „Brajl a dostępność wyborów”
 • „Brajl dla wszystkich bez względu na wiek”
 • „Brajl a dostęp do obiektów turystycznych”
 • „Jak można bawić się brajlem”
 • „Brajl jako tajemniczy język”
 • „Brajl w sztuce i muzyce”
 • „Brajl a nowoczesne technologie”.

Powyższa lista nie jest zamknięta. Organizatorzy serdecznie zachęcają do poruszania innych ciekawych wątków i wykazywania się kreatywnością w swoich pracach.

Zasady konkursu:
Do konkursu można zgłaszać jedynie własne, autorskie prace, napisane w dowolnej formie literackiej (wiersza, felietonu, eseju, wywiadu, a nawet listu). Mogą w nim wziąć udział wszyscy, bez względu na wiek, także osoby widzące, np. nauczyciele, instruktorzy Braille’a. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 25 r.ż. oraz osoby powyżej 25 r.ż.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby piszące zawodowo do ogólnodostępnych mediów. Laureaci pierwszej nagrody również nie mogą składać swoich prac w ciągu trzech lat od jej przyznania. Nie można ponownie składać prac nadsyłanych w poprzednich latach.

Zgłaszane teksty powinny być napisane w języku angielskim lub polskim. Polskojęzyczne prace powinny być nie krótsze niż 600 słów oraz  nie przekraczać 1000 słów.

Zgłoszenia:
Autorskie prace w języku polskim lub angielskim należy przesłać do Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych w formie elektronicznej, na adres prezes@pzn.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2020 r. Prace przesłane bezpośrednio do EBU z pominięciem PZN nie będą uwzględnione.

W temacie wiadomości prosimy wpisać: „konkurs o brajlu”.
Nadesłana praca (wyłącznie w formie elektronicznej) powinna przed tytułem zawierać takie informacje, jak:
– imię i nazwisko autora, płeć, wiek;
– kraj;
– nazwę organizacji członkowskiej EBU, która zgłasza pracę do konkursu (Polski Związek Niewidomych);
– liczbę słów przesyłanego tekstu.

Teksty nie mogą być wysłane w formie skanu.
Specjalnie powołany zespół wybierze maksymalnie 5 najlepszych prac, które zostaną przetłumaczone na angielski i przesłane organizatorom.

Dodatkowe informacje:
Biorąc udział w konkursie, autorzy przekazują prawa autorskie do swoich tekstów, a także wyrażają zgodę na ich ewentualne opublikowanie. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do przesłania swojej fotografii, a także do wyrażenia zgody na publikację wizerunku na stronach EBU i w drukowanych publikacjach.

Nagrody i wyróżnienia:
– najlepsza praca – 2000 USD,
– druga nagroda w kategorii dzieci i młodzież do 25 lat – 1000 USD,
– druga nagroda w kategorii osoby dorosłe powyżej 25 r.ż. – 1000 USD,
– trzecia nagroda – po dwie prace w każdej z kategorii mogą otrzymać nagrodę w wysokości 500 USD każda.

Więcej informacji oraz prace nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu można znaleźć na stronie: http://www.euroblind.org.

Harmonogram konkursu: https://euroblind.us17.list-manage.com/track/click?u=62d697c14fca54ea17e942ba4&id=ecbb951e50&e=d65701a0c5.