Nakładki brajlowskie uratowane

W najbliższych wyborach Parlamentarnych nadal będą dostępne nakładki brajlowskie do kart do głosowania. Projektodawca wycofał się z kontrowersyjnych zmian w kodeksie wyborczym uniemożliwiających osobom niewidomym i słabowidzącym samodzielny udział w wyrobach. Zmiana stanowiska instytucji publicznych to ogromny sukces środowiska osób niewidomych i słabowidzących.

W walce o zachowanie obecnego porządku prawnego dużą aktywność wykazali przedstawiciele Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, Fundacji Vis Maior, Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacja “Szansa dla Niewidomych” i Polskiego Związku Niewidomych. Przekonaliśmy przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, Państwowej Komisji Wyborczej i Podkomisji stałej ds. nowelizacji kodeksu wyborczego, że nakładki brajlowskie są wprawdzie nie doskonałą, ale najlepszą z dotychczas zaproponowanych, formą pomocy technicznej dla osób niewidomych i słabowidzących, które uczestniczą w wyborach.

Pragniemy poinformować, że PZN otrzymał od Fundacji “Szansa dla Niewidomych” 100 egzemplarzy nakładek, które znajdą zastosowanie w pierwszej i drugiej turze wyborów prezydenckich. Będziemy je rozpowszechniać w całym kraju aby zachęcać osoby niewidome i słabowidzące do pójścia na wybory i skorzystania z nich.

Osoby zainteresowane mogą skorzystać z instruktarzu użytkowania nakładki w Centrum Komunikacji PZN, pokój nr 19, siedziba PZN przy ul. Konwiktorskiej 9.

Anna Woźniak Szymańska
Prezes ZG PZN