Grafika przedstawiająca symboliczne oznaczenia osób z różnymi niepełnosprawnościami

Najlepsze praktyki w obszarze dostępności

W sierpniu 2019 r. Europejska Unia Niewidomych (EBU) przygotowała broszurę pt. „Bezpieczna oraz niezależna mobilność dla osób niewidomych i niedowidzących. Najlepsze praktyki z całej Europy”. Tekst przygotowano w oparciu o odpowiedzi organizacji członkowskich EBU na pytanie o dobre działania w zakresie dostępności i mobilności osób z dysfunkcjami wzroku.

Broszurę podzielono na trzy rozdziały, które obejmują ważne i wzajemnie powiązane obszary: prawodawstwo i normy, środowisko zabudowane i infrastrukturę oraz rozwiązania cyfrowe. Krótka część o charakterze omówienia i podsumowania stanowi uzupełnienie powyższych rozdziałów.

Dokument pomija negatywne praktyki, co może powodować zniekształcone wrażenie w pełni dostępnej mobilności. W rzeczywistości jest wręcz przeciwnie i pozostaje w tej dziedzinie jeszcze wiele do zrobienia.

Publikację można pobrać ze strony: http://www.euroblind.org/newsletter/2019/september/en/ebu-best-practices-brochure-safe-and-independent-mobility-blind-and

Polska wersja znajduje się na stronie: http://www.euroblind.org/sites/default/files/documents/ebu_brochure_on_accessibility_practices_-_mobility_polish_pl.pdf

Publikacja została dofinansowana ze środków Komisji Europejskiej.