Treść artykułu

Niewidoma kobieta z białą laską idzie trasą pośród drzew

Na szlaku w parku narodowym

16 parków narodowych i krajobrazowych otrzyma granty w projekcie „Obszar chroniony, obszar dostępny”. Instytucje będą wprowadzać różne udogodnienia, tak, aby ich oferta była dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Łącznie kwota przeznaczona na granty to 7 666 430,40 zł. Działania będą zrealizowane do końca listopada 2023 r.

Celem projektu realizowanego z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 jest wypracowanie ramowego modelu dostępnego parku narodowego i krajobrazowego jako elementu dostępności oferty turystycznej dla osób z dysfunkcjami i wdrożenie wybranych elementów tego modelu przez parki (narodowe lub krajobrazowe) w Polsce. Właśnie rozstrzygnięto konkurs i wyłoniono grantobiorców.

Rekreacja i turystyka to forma rehabilitacji. Turystyka społeczna jest szansą dla osób ze szczególnymi potrzebami na wypoczynek i rozrywkę. W ramach projektu przygotowane zostaną m.in. trasy dla osób ze specjalnymi potrzebami: niewidomych, słabowidzących, poruszających się na wózkach, osób z ograniczoną sprawnością ruchową oraz seniorów.

Przykładowo w Wigierskim Parku Narodowym powstanie trasa zaplanowana w taki sposób, aby umożliwić dotarcie do miejsc atrakcyjnych przyrodniczo jak największej grupie osób ze specjalnymi potrzebami. Na stronie instytucji jest napisane: „Przewiduje się udostępnienie kładek na istniejącej ścieżce edukacyjnej »Las«. Kładki prowadzą przez las podmokły i stanowią niezwykle atrakcyjny punkt na trasie. Wymagają jednak modernizacji dla poprawy bezpieczeństwa poruszania się osób niedowidzących i z ograniczeniami ruchowymi. Dalsza część planowanej trasy prowadzić będzie do jeziora dystroficznego Suchar II (przewidziane byłoby tam miejsce odpoczynku). Na trasie powstaną też punkty informacyjne z mapą tyflograficzną, tablicą ze znakami do komunikacji alternatywnej oraz ogólną informacją dla osób korzystających z trasy”.

Liderem projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a partnerem: Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Global Nature Fund z siedzibą w Niemczech.

Oto instytucje, które będą realizować projekty zapewniające dostępność osobom z niepełnosprawnościami:

Białowieski Park Narodowy − Białowieski Park Narodowy – trwale chroniony, uniwersalnie dostępny,
Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze − Karkonosze chronione, Karkonosze dostępne,
Narwiański Park Narodowy − Przyroda Narwi przyjazna dla wszystkich,
Ojcowski Park Narodowy − Poprawa dostępności Ojcowskiego Parku Narodowego dla osób ze szczególnymi potrzebami,
Roztoczański Park Narodowy − Dostosowanie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
Tatrzański Park Narodowy − Tatry dla wszystkich − zwiększenie dostępności Tatrzańskiego PN dla osób z niepełnosprawnościami,
Wigierski Park Narodowy − Wigierski Park Narodowy dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami,
Województwo Kujawsko-Pomorskie − „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni”,
Województwo Kujawsko-Pomorskie − Wdecki Park Krajobrazowy − park zmysłów,
Województwo Lubuskie − Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego − Pszczewski Park Krajobrazowy bez granic,
Województwo Mazowieckie − Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych − Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier,
Województwo Pomorskie − Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, Trójmiejski Park Krajobrazowy − Dostępny Park Przyrodniczy,
Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego − Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd,
Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Żywiecki Park Krajobrazowy − przyroda dostępna dla wszystkich,
Województwo Świętokrzyskie − Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach − Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami,
Województwo Warmińsko-Mazurskie − Mazury bez barier.

 

Źródło: PFRON