Treść artykułu

Pies przewodnik leży na ziemi i spogląda z zaufaniem

Można ponownie starać się o psy przewodniki

Z przyjemnością informujemy, że można ponownie ubiegać się o psy przewodniki. Polski Związek Niewidomych jest obecnie partnerem w projekcie „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a partnerami: PZN, Fundacja Vis Maior, Fundacja Pies Przewodnik oraz Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik.

Dotychczas w ramach projektu:

  • powstały standardy hodowli i pozyskiwania psów; szkolenia psów, szkolenia osób przygotowujących psy (kadry instruktorsko-trenerskiej); przekazywania psów osobom niewidomym; wdrażania fundraisingu; szkolenia wolontariuszy;
  • szkolona jest kadra instruktorsko-trenerska;
  • szkoleni są wolontariusze i fundraiserzy;
  • przygotowywane są programy edukacyjne dotyczące psa przewodnika dla szkół;
  • przygotowywane są filmy i spoty reklamowe;
  • i oczywiście szkolone są psy.

Pierwsze psy będą już gotowe na początku 2021 roku.

Więcej informacji można uzyskać:

Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych

e-mail: rehabilitacja@pzn.org.pl, tel. 22 635 52 84;

ul. Konwiktorska 9

00-216 Warszawa

oraz bezpośrednio w fundacjach szkolących psy przewodniki:

Fundacja Vis Maior

e-mail: biuro@fundacjavismaior.pl, tel. 22 370 28 75 i 22 370 28 76;

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 10

02-366 Warszawa

Fundacja Pies Przewodnik

e-mail: biuro@piesprzewodnik.org.pl, tel. 22 370 28 76;

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 10

02-366 Warszawa

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik

e-mail: biuro@fundacja.labrador.pl, tel. 502 435 939;

ul. Żwirki 9A

60-409 Poznań

Serdecznie prosimy o rozpropagowanie możliwości starania się o psa asystującego (przewodnika) wśród osób niewidomych. Na przykład zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej, informowanie w czasie zdalnych spotkań. Dziękujemy serdecznie za współpracę przy promocji idei psów przewodników w Polsce.