Treść artykułu

Budynki w centrum miasta nad rzeką Brdą w Bydgoszczy

Młyny Rothera w Bydgoszczy bez barier

Młyny Rothera będą jeszcze bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki projektowi „Młyny – zobacz i usłysz kulturę” odbędą się tam wystawy i wydarzenia dla różnych grup odbiorców.

Młyny Rothera to zabytek architektury przemysłowej z połowy XIX w. Obiekt składa się z młyna i dwóch spichlerzy: mącznego i zbożowego. Położony jest na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. Dzięki rewitalizacji obiekt został przekształcony w siedzibę instytucji działającej w obszarze kultury, edukacji i nauki.

Projekt „Młyny – zobacz i usłysz kulturę” otrzymał dotację z PFRON-u w wysokości blisko 70 tys. zł. W listopadzie br. otwarto w centrum pierwszą wystawę „Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką”.

W ramach projektu zaplanowano organizację: warsztatów dla dzieci i młodzieży, stałej wystawy czy spektakli, które będą dostępne również dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby ze specjalnymi potrzebami skorzystają z audiodeskrypcji, kart komunikacji, map tyflograficznych, a także znaczników głosowych. Ponadto wydarzeniom i spektaklom będzie towarzyszyć tłumaczenie na język migowy. Grant został również przeznaczony na dodatkowe szkolenia z zakresu obsługi osób z dysfunkcjami. Projekt będzie realizowany do czerwca 2023 r.

To nie wszystko, co Urząd Miasta Bydgoszczy robi w kwestii dostępności. Na Wyspie Młyńskiej zainstalowano specjalną tablicę informacyjną dla osób słabowidzących i niewidomych. Na planie przedstawiono zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej i najważniejsze obiekty, umieszczono też napisy w brajlu. Plan wyposażony jest dodatkowo w przyciski uruchamiające odtwarzanie opisów dźwiękowych oraz system naprowadzania.

JR/Centrum Komunikacji PZN

Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy

Fot. Unsplash