Treść artykułu

Klocki z symbolami zdrowia i rehabilitacji

Międzynarodowa konferencja „Innowacje w terapii zajęciowej” pod patronatem PZN

Polski Związek Niewidomych objął patronat nad 4. Międzynarodową Konferencją „Innowacje w Terapii Zajęciowej”, która odbędzie się online 2 marca 2021 r. Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy na temat następstw pandemii dla codziennego funkcjonowania pacjentów oraz zwrócenie uwagi na potrzebę prowadzenia działań terapeutycznych w obszarze terapii zajęciowej.

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Terapii Zajęciowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program konferencji składa się z dwóch bloków tematycznych. Część przedpołudniowa, z dwiema sesjami, obejmuje wystąpienia przedstawicieli organizacji i uniwersytetów zagranicznych prowadzących badania oraz kształcących w dziedzinie terapii zajęciowej. Te prelekcje prowadzone będą w języku angielskim. Uczestnicy wybiorą się w „podróż” ze Wschodu na Zachód i poznają zróżnicowane praktyki rozwijane przez terapeutów zajęciowych w związku z pandemią COVID-19. Swoje wystąpienia będą mieli terapeuci zajęciowi i badacze z Australii, Malezji, Chorwacji, Czech, Wielkiej Brytanii, Holandii i Kanady. 

Blok popołudniowy, również składający się z dwóch sesji, prowadzony będzie w języku polskim. Do udziału zaproszono wybitnych przedstawicieli z takich obszarów badawczych, jak pediatria, kardiologia, pulmonologia, ortopedia, neurologia, neuropsychologia, geriatria, biologia medyczna. Wystąpienia ekspertów pozwolą na wielowymiarowe, interdyscyplinarne ukazanie wpływu COVID-19 na człowieka oraz określić kierunki rozwoju praktyki terapii zajęciowej.

Chętnych do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają do rejestracji na stronie:  www.innowacje2021.bok-ump.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Fot. Shutterstock