Medyczne Studium Masażu Leczniczego w Krakowie

Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie

30-079 Kraków,
ul. Królewska 86
tel./fax (12) 638-56-61
internat tel. (12) 636-63-81
ksiegowosc (12) 636-63-66
e-mail: spiml@kki.pl
www.masaz.home.pl

Nauka w Szkole trwa dwa lata i odbywa się w systemie dziennym.

Warunki przyjęcia: ukończenie szkoły średniej (matura nie jest wymagana), ukończenie osiemnastu lat, osoba która ukończyła 26 rok życia powinna wykazać się zaświadczeniem z tytułu aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego, ustalony stopień niepełnosprawności, pełna sprawność fizyczna (poza sprawnością wzroku), kandydat powinien posiadać cechy psychofizyczne odpowiednie do pracy w służbie zdrowia, pozytywne zdanie egzaminu wstępnego.

Egzaminy wstępne obejmują:

  • weryfikację badań lekarskich,
  • rozmowę kwalifikacyjną,
  • test sprawności ogólnoruchowej (sala gimnastyczna – wymagane zmienne obuwie): sprawdzanie siły dłoni, sprawdzanie koordynacji ruchowej (przeskoki przez skakankę, przejście po równoważni, kozłowanie piłką koszykową), sprawdzanie siły mięśni grzbietu i brzucha,
  • test biologiczny (wymagane wiadomości z zakresu gimnazjum i liceum ogólnokształcącego – wiadomości o człowieku).
  • test psychologiczny – logicznego myślenia (test wiedzy ogólnej, test analogii).

Zajęcia praktyczne odbywają się w placówkach służby zdrowia.

Absolwenci otrzymują tytuł technika masażysty i mogą być zatrudnieni w prywatnych lub państwowych placówkach służby zdrowia, w gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych oraz w sporcie w kraju i poza granicami.

Studium dysponuje: stołówką, internatem, siłownią, salką gimnastyczną, basenem.