Treść artykułu

Likwidacja nakładek brajlowskich do kart wyborczych

Koleżanki i koledzy,

W załączeniu przesyłam oficjalne stanowisko Polskiego Związku Niewidomych w sprawie prezydenckiego projektu likwidacji nakładek brajlowskich do kart wyborczych. Stanowisko to PZN przekazał zarówno do Sejmu, jak i do Kancelarii Prezydenta RP.

Warszawa, 18.02.2015 r.

l.dz. 386/2015

Szanowna Pani
Irena Wóycicka
Sekretarz Stanu
Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Szanowna Pani Minister,

Polski Związek Niewidomych nie zgadza się na wykluczenie osób z dysfunkcją wzroku z uczestnictwa w wyborach.

6 lutego do Sejmu RP przekazany został projekt Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o zmianie ustawy – Kodeks Wyborczy. Prezydent RP zgłasza poprawki mające na celu doskonalenie procedury wyborczej. Projekt zakłada między innymi likwidację nakładek brajlowskich na karty do głosowania, z których korzystają osoby niewidome, słabowidzące oraz starsze. Proponowana zmiana spowoduje pozbawienie części praw wyborczych wielu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Bez nakładek na karty do głosowania osoby te nie będą mogły samodzielnie i tajnie oddać swojego głosu. Nakładki są więc jedyną szansą na tajne oddanie głosu przez wielu wyborców. Nowelizacja nie wprowadza w zastępstwie innej techniki tajnego i samodzielnego oddania głosu.

Po ostatnich wyborach samorządowych zabrakło czasu na spokojną i merytoryczną dyskusję z udziałem przedstawicieli środowiska osób niewidomych i słabowidzących. W mediach publicznych poruszano różne kwestie, m.in. kosztów zaopatrzenia lokali wyborczych w nakładki brajlowskie. Argumenty ekonomiczne są ważne, ale nie mogą one być jedynymi i decydującymi. Prawa zapisane w Konstytucji powinny być realizowane wobec wszystkich, dając im równe szanse bycia obywatelami w pełnym znaczeniu tego słowa. Wszystkie prawa obywatelskie pociągają za sobą pewne koszty, a przecież jednocześnie projekt przewiduje ogromne wydatki związane z powiadamianiem o wyborach wszystkich wyborców osobiście.

W dyskusjach powyborczych pojawił się też zarzut, że stosowanie nakładek brajlowskich wymusza tworzenie kart wyborczych w formie broszury. Porusza się tę kwestię w związku z podejrzeniem, że lista z numerem 1 daje nieuzasadnioną przewagę. Tymczasem karty broszurowe stosowane były w Polsce dużo wcześniej i nie pojawiły się wtedy znaczące głosy o wypaczeniu wyniku wyborów. Projekt nowelizacji przewiduje zresztą dalsze stosowanie broszurowych kart, a zatem sytuacja pod tym względem zmieni się nieznacznie. Potrzebna jest w takim razie odpowiednio sformułowana kampania informacyjna, w której pojawi się prosta instrukcja korzystania z broszurowej karty wyborczej.

Wierzymy, że Prezydent RP, Sejm i Senat staną na straży praw obywatelskich gwarantowanych przez Konstytucję RP i Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Mamy też nadzieję, że w procesie budowania demokracji w naszym kraju osoby z niepełnosprawnościami nie będą pomijane i będą otrzymywały dostępne narzędzia, które umożliwią im pełne uczestnictwo w wyborach.

Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Związku Niewidomych
Anna Woźniak-Szymańska

Równocześnie zachęcam do złożenia podpisu pod petycją w tej sprawie opublikowaną na portalu petycje.pl, do której link podaję poniżej:

http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=11146

Przesyłam także listę organizacji, które poprały stanowisko PZN w sprawie nakładek brajlowskich do kart wyborczych.

  • Pani Ewa Suchciacka – Stowarzyszenie “Bardziej Kochani”
  • Pani Magdalena Bojarska – Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej “Hej koniku”
  • Agnieszka Żychalak – Fundacja Pracownia Kompetencji
  • Tadeusz Zarębski – Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
  • Aleksandra Głowacka – Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO
  • Kajetana Maciejska-Roczan – Polski Związek Głuchych
  • Małgorzata Pacholec – Stowarzyszenie Retina AMD Polska
  • Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
  • Piotr Pawłowski – Integracja
  • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

Z poważaniem
Anna Woźniak-Szymańska
prezes Zarządu Głównego PZN