Treść artykułu

Lekarz wykonuje badanie oka przy pomocy aparatury

Leczenie chorób plamki w Lublinie

Trwa końcowy etap prac modernizacyjnych budynku Kliniki Okulistyki SPSK nr 1 w Lublinie. Po ich zakończeniu zostanie otwarte tam Europejskie Centrum Innowacyjnej Terapii Chorób Plamki.

Nad organizacją pracy i procedur okulistycznych związanych z utworzeniem Europejskiego Centrum Innowacji Terapii Chorób Plamki Żółtej w przestrzeni SPSK nr 1 w Lublinie czuwa prof. Robert Rejdak, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej.

W centrum pacjenci będą mogli liczyć na telemedyczną diagnostykę schorzeń siatkówki oka, cukrzycowego obrzęku plamki, retinopatii wcześniaczej, traumatologii, a także badania genetyczne i rozwój terapii genowych. Europejskie Centrum Innowacyjnej Terapii Chorób Plamki to będzie jedyny tego typu ośrodek w Polsce i jeden z niewielu w Europie.

Dzięki otrzymanej dotacji, w kwocie 32 mln zł z Ministerstwa Zdrowia, można przeprowadzić generalny remont oraz zakupić odpowiedni, innowacyjny sprzęt. Posłuży on do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych, terapeutycznych i diagnostycznych z zakresu leczenia chorób plamki.

Źródło: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Fot. Shutterstock