Treść artykułu

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Brzeziński, prezes PZN oraz Lars Bosselmann, dyrektor wykonawczy EBU

Lars Bosselmann, dyrektor wykonawczy EBU, z wizytą w siedzibie PZN-u

W zeszłym tygodniu naszą siedzibę PZN-u na Konwiktorskiej odwiedził Lars Bosselmann, dyrektor wykonawczy w European Blind Union (Europejskiej Unii Niewidomych). Polska jest pierwszym krajem członkowskim EBU, do którego Bosselmann udał się z wizytą.

Wizyta Larsa Bosselmanna miała na celu wzajemne zapoznanie się, zacieśnienie relacji i nakreślenie kierunków dalszej współpracy. Mieliśmy możliwość porozmawiać o prowadzonych projektach, opowiedzieć o strukturach obu instytucji, a także wymienić się poglądami dotyczącymi sytuacji osób z niepełnosprawnościami narządu wzroku z Ukrainy, które obecnie przebywają na terenie Polski: o ich sytuacji, możliwościach czy dalszych perspektywach.

Po spotkaniu z pionem zarządzającym PZN, oprowadziliśmy naszego gościa po siedzibie na Konwiktorskiej: Centrum Rehabilitacji, Tyflogalerii PZN, Laboratorium Ciemności oraz Czytelni Map i Planów dla Osób Niewidomych i Słabowidzących.

***

EBU to europejska organizacja non-profit. Została założona w 1984 r. Jest jedyną organizacją członkowską w Europie, która reprezentuje osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku, zrzeszając reprezentacje poszczególnych krajów. Obecnie liczy 41 członków.

Więcej o EBU: https://www.euroblind.org/.
O EBU na stronie PZN: https://pzn.org.pl/europejska-unia-niewidomych/.

 

Fot. Kamila Wiśniewska/Centrum Komunikacji PZN