Treść artykułu

Grupa ludzi siedzi przy stole w Tyflogalerii PZN

„Kryształy moich finansów”  – czas na podsumowanie projektu

Polski Związek Niewidomych od października 2022 r. do końca marca br. realizuje projekt pt.: „Kryształy moich finansów” dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces” – I Edycja.

Głównym celem działania jest podnoszenie wiedzy finansowo-ekonomicznej niewidomej i słabowidzącej młodzieży.

W ramach projektu przewidziano pilotażowe szkolenia dla młodych osób z niepełnosprawnością narządu wzroku oraz opracowanie materiałów dydaktycznych, które będą służyć kontynuacji działań i upowszechnianiu wiedzy (modelowego programu szkolenia młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku w zakresie zarządzania własnymi środkami finansowymi oraz poradnika zawierającego krótkie merytoryczne informacje i przykłady dobrych praktyk).

Podczas szkoleń uczestnikom projektu przekazano podstawowe informacje nt. racjonalnego gospodarowania własnymi środkami finansowymi, np.: jak należy planować, optymalizować wydatki, oszczędzać, jakie narzędzia informatyczne są do tego celu pomocne, jak inni radzą sobie z budżetem domowym (przykłady dobrych praktyk) itp.

Co na warsztatach?

Pod koniec listopada i na początku grudnia odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu. Prowadzące przekazały młodzieży podstawowe informacje nt. racjonalnego gospodarowania własnymi środkami finansowymi, np.: jak należy planować, optymalizować wydatki, oszczędzać, jakie narzędzia informatyczne są do tego celu pomocne, jak inni radzą sobie z budżetem domowym (przykłady dobrych praktyk).

Zajęcia poprowadziły: Marta Godzimirska-Dybek, doświadczony pedagog, doradca zawodowy oraz Joanna Marszalska, psycholog biznesu.

14–15 stycznia br. miał miejsce kolejny weekend szkoleniowy. Pierwszego dnia, w sobotę, uczestnicy pod okiem pani Godzimirskiej-Dybek, specjalistki ds. ekonomii i tyflopedagoga, planowali własne wakacje w kontekście budżetu rocznego. Drugiego dnia poznawali narzędzia informatyczne do planowania budżetu, m.in. arkusz kalkulacyjny Excel, narzędzie Google czy aplikacje mobilne, np. „Pan Paragon” (program umożliwiający bezpieczne przechowywanie paragonów i planowanie list zakupowych). Zajęcia w niedzielę były prowadzone przez Iwonę Mojzych, tyfloinformatyka z kilkunastoletnim doświadczeniem w szkoleniu osób z dysfunkcją narządu wzroku w zakresie technik informatycznych.

W sobotę, 21 stycznia br. odbyło się już ostatnie spotkanie dla wszystkich uczestników. „Jesteście w fantastycznym wieku, w którym możecie wybierać. Macie możliwości doradztwa, wsparcia (choćby dzięki takim projektom jak ten). Kiedy słucham waszych wypowiedzi, jestem przekonany, że doświadczacie podobnych albo nawet takich samych niepewności, które miałem i ja, będąc w waszym wieku (a było to już kilkanaście lat temu). Dlatego edukujcie się, kształćcie, zdobywajcie wiedzę i wykorzystujcie możliwości takie jak te” – radził Łukasz Mroziński, ekspert ds. dostępności cyfrowej, doradca zawodowy i nauczyciel informatyki, który był specjalnym gościem warsztatów. Podczas kilkugodzinnego spotkania w formule online (ekspert w Poznaniu razem z młodzieżą zgromadzoną w siedzibie PZN-u) dyskutowali o budowaniu własnej ścieżki zawodowej. Ponadto specjalista – co jest nieocenione – podzielił się swoim bogatym kilkunastoletnim doświadczeniem rozwoju i budowania swojej kariery z perspektywy osoby słabowidzącej. Uczestnicy poznali też listę niezbędnych kompetencji dotyczących zawodu informatyka i programisty. Tego dnia nie zabrakło także nieco przewrotnych pytań o to, czy osobom z dysfunkcją narządu wzroku rzeczywiście na rynku pracy jest trudniej niż osobom pełnosprawnym, i czy w ogóle jest o co walczyć, skoro na rynku konkurencja jest tak duża, a wzrok taki słaby.

Na koniec wszystkim wręczono pamiątkowe dyplomy ukończenia cyklu spotkań, a także pakiet publikacji wydawanych w Instytucie Tyflologicznym PZN (m.in. ostatnio wydane numery „Pochodni”, „Pod lupą” czy egzemplarze poradnika „Jak pomagać osobom niewidomym i słabowidzącym?”).

„Dzięki realizacji projektu »Kryształy moich finansów« młodzież z dysfunkcją narządu wzroku dowiedziała się, jak gromadzić kryształki finansów w domowej skarbonce. Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom minimalizować błędy w zakresie zarządzania własnym budżetem. Polski Związek Niewidomych wypracował materiały dydaktyczne w celu kontynuacji edukacji” – mówi Ewa Siewiorek, koordynatorka projektu. Andrzej Brzeziński, prezes PZN-u, podkreślił: „Cieszę się, że udało nam się pozyskać właśnie ten grant dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza. Dzięki temu, jako organizacja pozarządowa, mogliśmy zebrać doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektu oraz wypracować model szkoleniowy i dydaktyczny, żeby w przyszłości realizować podobne działania. Cieszy mnie też udział młodych oraz ich chęć zdobywania nowej wiedzy w tak trudnym obszarze, jakim jest ekonomia i zarządzanie różnymi instrumentami finansowymi”.

Kilka słów od uczestników

Swoimi refleksjami ze spotkań podzieliła się Kamila, uczestniczka projektu: „Szkolenie bardzo mi pomogło. Szczerze mówiąc, wcześniej nigdy na poważnie nie zajmowałam się nawet własnym budżetem. Teraz, dzięki zdobytej wiedzy, będę miała zdecydowanie większą kontrolę nad pieniędzmi. Mam też cel finansowy. Jestem matką chrzestną i dzięki oszczędzaniu chciałabym odłożyć niezbędne środki na przyszłoroczne wydatki związane z tą uroczystością. Zaczęłam również odkładać pieniądze i po prostu mniej wydawać na tzw. głupoty. Zastanawiam się nad tym, co kupuję i ile wydaję”.

Grzegorz wyznał: „Przybliżyłem sobie niektóre pojęcia z dziedziny ekonomii i finansów. Wszystko było podane w prosty i przystępny sposób, a to też jest dla mnie ważne”.

„Dla mnie istotne były informacje dotyczące tego, jak zbierać na poduszkę finansową. I że w ogóle naprawdę warto ją mieć. Dzięki tym spotkaniom i planowaniu różnych budżetów, uświadomiłem sobie też, jak bardzo wzrosły ceny różnych produktów w ostatnich miesiącach” – wyjaśnił Michał.

„A ja po prostu usystematyzowałem sobie większość pojęć z zakresu finansów. Interesuję się ekonomią, więc informacje przekazane na spotkaniu były dla mnie pewnego rodzaju powtórką wiedzy, którą wcześniej nabyłem” – podzielił się Dawid, także uczestnik grantu.

Warsztaty to nie wszystko

Weekendowe warsztatowe spotkania w wymiarze 36 godz. nie są jedynymi rezultatami projektu „Kryształy moich finansów”. Wraz z ekspertami w najbliższych miesiącach zostanie wypracowany program szkoleń, który będzie w przyszłości wykorzystywany w Polskim Związku Niewidomych. Co więcej, powstanie poradnik podnoszący wiedzę ekonomiczno-finansową. Wersja elektroniczna i brajlowska publikacji będą następnie rozpowszechniane wśród zainteresowanych tą tematyką osób z dysfunkcjami narządu wzroku.

Kamila Wiśniewska

***

Artykuł został opublikowany w „Pochodni” nr 1/2023. Wydawanie czasopism i biuletynu jest współfinansowane ze środków PFRON.

Więcej na temat prenumeraty czasospism PZN-u: https://pzn.org.pl/wydawanie-czasopism/pochodnia/