Treść artykułu

Rynek w Krakowie

Kraków dla wszystkich

Muzeum Krakowa organizuje cykl spotkań dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. W trakcie spacerów, warsztatów można oglądać oryginalne eksponaty lub ich kopie. Do tego wykorzystywane są również modele budowli znajdujące się przy najważniejszych zabytkach Krakowa.

23 listopada (uwaga – godz. 9.00)
Katedra wawelska i ponad 1000 lat jej historii
Spacer dla osób z dysfunkcją wzroku
Zwiedzanie katedry wawelskiej, podczas którego poznamy historię jednej z najważniejszych i najpiękniejszych krakowskich i polskich świątyń – miejsce koronacji i pochówków polskich władców, rezydencję krakowskich biskupów, miejsce pielgrzymek do grobu św. Stanisława oraz narodowy panteon.

Prowadząca: Elżbieta Lang
Miejsce zbiórki: przed głównym wejściem do katedry (Wawel 3)

Kontakt w razie pytań: tel. 12 619 23 20, e-mail: edukacja@muzeumkrakowa.pl.

Źródło:  www.muzeumkrakowa.pl

Zdjęcie: Pixabay