Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych ONZ.

W ubiegłym roku Polska ratyfikowała Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych opublikowało treść konwencji w wersji elektronicznej: