Treść artykułu

Prelegent mówi do uczestników spotkania

Kongres Niepodległa

W dniach 11 i 12 stycznia br. w Centrum Kongresowym przy Stadionie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się Kongres Niepodległa, który stanowił podsumowanie kilkuletnich narodowych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa” to wyjątkowa inicjatywa, która połączyła tysiące projektów kulturalnych i edukacyjnych w jednym zadaniu – upamiętnieniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i odbudowy polskiej państwowości.

W dniach 11 i 12 stycznia odbyło się podsumowujące posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Komitet został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Działał w latach 2017–2022. Polski Związek Niewidomych reprezentowała była prezes ZG PZN Anna Woźniak-Szymańska, która wzięła udział w ostatnim posiedzeniu jako honorowa prezes PZN-u. Komitet jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działań, które inicjował i opiniował.

W ramach programu zrealizowano ponad 1200 projektów lokalnych i regionalnych przez samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe w ramach programów dotacyjnych „Niepodległa” i „Koalicje dla Niepodległej”. Ponad 120 projektów zrealizowano lub wspierano przez wojewodów, ponad 300 własnych projektów wykonano przez Instytut Adama Mickiewicza, ponad 210 projektów dofinansowano przez IAM w ramach programu „Kulturalne Pomosty”, ponad 160 projektów zrealizowano przez instytucje kultury podległe lub współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na uwagę zasługuje fakt, że w dniu 14 sierpnia 2020 r. prezydent Andrzej Duda, minister Piotr Gliński i przedstawiciele Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego dokonali uroczystego otwarcia Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w przeddzień 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Jest to muzeum biograficzne, a także nowoczesny kompleks muzealno-edukacyjny w enklawie historycznej, którego sercem jest dom Marszałka wraz z ogrodem. W cenie biletu jest audioprzewodnik. Dni i godziny otwarcia można sprawdzić pod adresem: https://muzeumpilsudski.pl.

Podjęto również decyzje o budowie pomnika Bitwy Warszawskiej na placu Na Rozdrożu w Warszawie, odbudowie Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla w Warszawie i nazwaniu imieniem Stulecia Bitwy Warszawskiej Mostu Południowego w Warszawie.

Nowy dyrektor Biura „Niepodległa”, Wojciech Kirejczyk wyraził nadzieję, że podczas Kongresu Niepodległa narodzą się istotne dla polskiego społeczeństwa patriotyczne idee na przyszłość. Biuro „Niepodległa” będzie nadal realizowało swoje działania, a inicjatywy zapoczątkowane w poprzednich latach będą kontynuowane. Anna Woźniak-Szymańska odbyła krótkie spotkanie na temat dalszej współpracy PZN z Biurem „Niepodległa”. W lutym br. planowane jest spotkanie z dyrektorem w Tyflogalerii PZN.