Treść artykułu

Zdjęcie oka w przybliżeniu

Badania kliniczne dla chorych na wysiękowe AMD

Przychodnia i Szpital Okulistyczny Retina w Warszawie prowadzi bezpłatne badania kliniczne w kierunku wysiękowego AMD. Poszukiwane są osoby mające 50 lat i więcej – kobiety i mężczyźni. Pacjenci zakwalifikowani do badań mogą otrzymać zwrot kosztów podróży do określonej kwoty.

Główne kryteria włączenia do badania klinicznego:

  1. Wiek: 50 lat lub więcej.
  2. Kobiety i mężczyźni.
  3. Pacjent nie może być wcześniej leczony na wysiękowe AMD, czyli nie otrzymywał żadnych iniekcji doszklistkowych, nie był leczony laserem lub nie miał wykonywanego zabiegu chirurgicznego w związku z wysiękowym AMD. Może stosować suplementację witaminą D w profilaktyce AMD.
  4. Pacjent nie przechodził żadnych zabiegów / operacji witreoretinalnych w badanym oku z jakiejkolwiek przyczyny.
  5. Pacjent nie stosował długo działających steroidów doustnie lub doocznie w dowolnym oku w ciągu 18 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem leczenia w badaniu klinicznym.
  6. Pacjent nie może być biorcą przeszczepu rogówki ani mieć dystrofii rogówki w badanym oku.
  7. Pacjent nie przechodził zabiegu/operacji zaćmy lub innego zabiegu wewnątrzgałkowego w badanym oku w ciągu 3 miesięcy przed rozpoczęciem badania klinicznego. Kapsulotomia tylna laserem YAG jest dozwolona nie później niż 4 tygodnie przed włączeniem do badania klinicznego.
  8. Pacjent nie może mieć zakaźnego zapalenia spojówek, rogówki, twardówki lub wnętrza gałki ocznej w dowolnym oku.
  9. Pacjent nie może mieć zapalenia błony naczyniowej oka w dowolnym oku w wywiadzie.
  10. Inne kryteria medyczne, oceniane na wizycie wstępnej w placówce za pomocą diagnostyki obrazowej i analizy medycznej.

Miejsce badań:

Przychodnia i Szpital Okulistyczny Retina

ul. Gimnazjalna 1, Warszawa-Bemowo

tel. 22 664 44 33, e-mail: retina@retina.pl