Treść artykułu

zbliżenie na ręce; młodsza osoba trzyma za rękę starszą osobę, która opiera rękę na lasce

Kolejne wsparcie finansowe dla domów pomocy społecznej

50 mln zł – to kolejne środki finansowe, które mają wspierać DPS-y w czasie pandemii. Jak podkreśla Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, bezpieczeństwo obywateli w tym trudnym dla wszystkich czasie to sprawa priorytetowa.

Minister Maląg zaznaczyła również, że resort jest w stałym kontakcie z wojewodami, którzy zbierają zapotrzebowania z terenu województw na środki dla DPS-ów. Podziału funduszy dokonano w oparciu o dwie zmienne – liczbę rezydentów domów pomocy społecznej oraz liczbę zatrudnionych pracowników. Przyjęto, że 40 proc. z kwoty 50 mln zł zostanie przyznane województwom według liczby mieszkańców w domach pomocy społecznej, a 60 proc. – według liczby etatów pracowników zatrudnionych w DPS-ach.

Najwięcej środków trafiło na Mazowsze (ponad 5,9 mln zł), następne były: Śląsk (ok. 5,4 mln zł) oraz Małopolska (blisko 5,2 mln zł).

Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zostały przeznaczone przede wszystkim na zabezpieczenie ciągłości działania tych ośrodków, dodatkowe wynagrodzenia dla zatrudnionego personelu oraz na przyjęcie do pracy dodatkowej kadry wspomagającej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Fot. Shutterstock