Kolejne standardy dotyczące psów przewodników do konsultacji

Kolejne standardy dotyczące psów przewodników do konsultacji

Można już zgłaszać uwagi do dwóch kolejnych standardów – drugiego i trzeciego – w ramach projektu: „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. 

Standardy dotyczą:

Termin zgłaszania uwag do drugiego standardu mija 21 sierpnia 2019 r, a do trzeciego – 26 sierpnia.

Centrum Rehabilitacji