Treść artykułu

Pies na źółtym tle

Zmiana terminu spotkania o psach przewodnikach

Uwaga zmieniony termin spotkania. Wydarzenie odbędzie się 29 kwietnia br. o godz. 14.00. To kolejne spotkanie dla osób niewidomych i słabowidzących na temat psów przewodników. Będzie można do niego dołączyć za pośrednictwem platformy ZOOM.

Podczas spotkania można dowiedzieć się o: 

  • idei posiadania psa przewodnika i jego roli w życiu osoby niewidomej;
  • możliwościach, które daje posiadanie psa przewodnika;
  • aspektach prawnych dotyczących psa przewodnika;
  • warunkach, jakie trzeba spełnić, aby mieć psa przewodnika;
  • odpowiedzialności, jaka wynika z posiadania psa przewodnika;
  • pracach nad standardami i korzyściach płynących z ich wdrażania.

Uczestnicy obejrzą także krótki film z audiodeskrypcją, w którym osoby posiadające psy przewodniki dzielą się swoimi doświadczeniami na ten temat. 

Spotkanie potrwa ok. 2 godziny. Aby wziąć w nim udział, należy wysłać wiadomość na adres e-mail: ioptulowicz@pzn.org.pl. Spotkanie odbędzie się tylko wtedy, gdy zgłosi się minimum 10 osób. 

W ramach projektu dotyczącego wypracowywania standardów szkolenia psów przewodników w Polsce Polski Związek Niewidomych przygotował spot i film zachęcające do posiadania psa przewodnika. Spot jest dostępny pod linkiem: https://youtu.be/FT4RlOfJZzI.

Fot. Shutterstock