Treść artykułu

Dyrektor Justyna Garbarczyk przemawia do zebranych na jubileuszu gości

Jubileusz 70-lecia Biblioteki dla Niewidomych

Uroczystość związana z 70−leciem Biblioteki dla Niewidomych odbyła się 17 maja br. w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej w Warszawie. Przypomniano historię placówki oraz wręczono medale pamiątkowe zasłużonym dla działalności biblioteki.

Licznie zebranych gości powitała Justyna Garbarczyk, dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. W swojej przemowie mówiła o bogatych zbiorach biblioteki dla niewidomych, jak również o jej historii. Biblioteka była prowadzona przez 60 lat przez PZN, a w 2013 r. została włączona do Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

− Priorytetem jest dla nas polepszanie usług informacyjnych, bibliotecznych i bibliograficznych. Planujemy skorzystać z funduszy europejskich. Zamierzamy też stworzyć Centrum Komunikacji dla Osób Niewidomych. Będzie to nowoczesne miejsce dostępne dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, funkcjonujące na wielu płaszczyznach – powiedziała Justyna Garbarczyk.

Następnie dyrektor wspólnie z Jolantą Złotowicz, p.o. zastępcy dyrektora Działu Zbiorów dla Niewidomych wręczyła medal pamiątkowy Pawłowi Wdówikowi, pełnomocnikowi rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz Ewie Flaszyńskiej, dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Potem Paweł Wdówik przeczytał list od minister Marleny Maląg. Minister w swoim piśmie napisała: „Z okazji jubileuszu składam gratulacje pani dyrektor i pracownikom za głębokie zrozumienie potrzeb niewidomych czytelników”. Paweł Wdówik wręczył tablicę pamiątkową dyrektor Justynie Garbarczyk oraz Jolancie Złotowicz. Potem zabrał głos.

− My, jako rząd, będziemy dokładać wszelkich starań, aby ta instytucja rozrastała się. Mam świadomość, że dzieje się ogromna zmiana, jeśli chodzi o niepełnosprawność. Medycyna się rozwija i w wielu kwestiach niepełnosprawności wzroku można pomóc. Natomiast pozostają osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i wymagają one nowych rozwiązań. Moim zdaniem istotne jest rozwijanie oferty dla osób, które nie mogą czytać zwykłego druku. Dziękuję dyrektor Justynie Garbarczyk i wszystkim pracownikom za ich zaangażowanie i pracę. To jest wielkie dzieło udostępniania kultury. Dziękuję również Ksaweremu Jasieńskiemu, którego praca związana z nagrywaniem dla osób niewidomych książek z zakresu literatury światowej spowodowała, że nie byliśmy wykluczeni z dostępu do kultury – powiedział Paweł Wdówik.

W kolejnej części spotkania dyrektor Justyna Garbarczyk oraz z-ca dyrektora Jolanta Złotowicz wręczyły medale pamiątkowe. Otrzymali je przedstawiciele m.in. Stowarzyszenia Larix, Stowarzyszenia De Facto, Spółdzielni Nowa Praca Niewidomych, Towarzystwa Muzycznego im. Edwina Kowalika, Fundacji Szansa dla Niewidomych, Polskiego Związku Niewidomych, wydawnictwa P.H.U. Impuls Ryszard Dziewa, PFRON-u, a także posłanka Małgorzata Wypych, Maria Załuska, dyrektor departamentu budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Stanisława Kocoń, Teresa Hernik, Sylwester Peryt, Teresa Dederko. Wyróżnieni zostali też byli i obecni pracownicy biblioteki, w tym Grażyna Wuls kierująca obecnie Tyflogalerią PZN.

W trakcie uroczystości pojawiła się również minister Marlena Maląg, która podziękowała, po raz drugi, za aktywną pracę dyrektor i pracowników placówki.

W kolejnej części – panelu dyskusyjnym – swoimi wspomnieniami związanymi z pracą w bibliotece dla niewidomych podzielili się kierujący biblioteką na przestrzeni lat − Sylwester Peryt oraz Teresa Dederko. Na koniec przedstawiciele licznych instytucji składali gratulacje na ręce dyrektor Garbarczyk za wieloletnią działalność Biblioteki dla Niewidomych. Swoje podziękowania złożył również Andrzej Brzeziński, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych oraz Anna Woźniak−Szymańska, prezes honorowa.

− Pani dyrektor bardzo dziękuję, że przez 10 lat pracowaliście z takim zaangażowaniem w kierunku rozwoju biblioteki. Bo my, osoby niewidome, bez książek nie wyobrażamy sobie życia. Biblioteka jest dla nas skarbem wypełnionym słowami w brajlu i na nośnikach elektronicznych. Mam nadzieję, że już nigdy nie dotknie nas kryzys lat 90. i początku XXI w. Chciałam też wyrazić swój wielki szacunek dla pierwszego dyrektora, pana Dobrosława Spychalskiego, który był szefem biblioteki przez 30 lat. Dzisiaj, pani dyrektor i pracownikom życzę, aby praca była dla państwa wielką radością i przyniosła wam wiele satysfakcji. Jesteście nam ogromnie potrzebni – powiedziała na zakończenie wydarzenia Anna Woźniak−Szymańska.

JR/Centrum Komunikacji PZN

Prezes PZN z medalem pamiątkowym, obok dyrektor J.Garbarczyk i J. Złotowicz

Prezes PZN wręcza kwiaty i podziękowania dla dyr. J. Garbarczyk i p.o. dyr. J. Złotowicz

Minister Marlena Maląg przemawia do zebranych

Prezes Anna Woźniak-Szymańska przemawia do zebranych

Cała sala pełna gości zaproszonych na jubileusz