Palce piszące po klawiaturze laptopa.

Jest podpis prezydenta ws. dostępności stron i aplikacji administracji publicznej

Prezydent Andrzej Duda 15 kwietnia podpisał ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów administracji publicznej. Dostosowuje ona polskie przepisy do wymogów europejskich. Zgodnie z nimi – strony internetowe i aplikacje mobilne mają być dostępne dla osób „z ograniczeniami funkcjonalnymi” (różnymi rodzajami niepełnosprawności).

Nowe wymagania dotyczą podmiotów administracji rządowej, samorządów, a także niektórych organizacji pozarządowych. Nadzór nad realizowaniem przepisów będzie sprawował minister cyfryzacji. Cztery kryteria, które powinny spełniać strony internetowe i aplikacje wspomnianych podmiotów, to: funkcjonalność, kompatybilność, postrzegalność i zrozumiałość. Za nieuzasadnione i uporczywe niewywiązywanie się z obowiązków podmioty administracji publicznej mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 10 000 zł. Jeśli natomiast nie przygotują i nie zamieszczą deklaracji dostępności (dokumentu sprawdzającego dostosowanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, nadzorowanie ich dostępności) będą one niezgodne z wymogami, to zapłacą 5 000 zł kary.

Więcej o ustawie na stronie:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1377,prezydent-podpisal-trzy-ustawy.html w zakładce  pliki do pobrania (Inf. ws. ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych RTF).