Treść artykułu

Zdjęcie. Wiele leżących obok siebie blistrów różnokolorowych tabletek

Jak zrealizować e-receptę?

Od 8 stycznia obowiązują e-recepty. W jaki sposób pacjenci je zrealizują? Można to zrobić na kilka sposobów. Podając w aptece czterocyfrowy kod SMS, okazując farmaceucie kod kreskowy (który otrzymamy mailem) lub wydruk informacyjny. Recepta papierowa będzie wystawiana tylko w kilku sytuacjach.

Pacjent otrzyma e-receptę po konsultacji z lekarzem. W niektórych przypadkach nie będzie nawet potrzebna wizyta w gabinecie. Jeżeli lekarz oznaczy na e-recepcie 365-dniowy termin realizacji, to zachowuje ona ważność przez 365 dni. Jeśli tego nie zrobi, trzeba będzie ją zrealizować w ciągu 30 dni od daty wystawienia albo naniesionej na niej daty realizacji „od dnia”.  Dzięki recepcie w wersji elektronicznej możemy kupić każdy lek w innej aptece w całej Polsce, zachowując refundację, bez konieczności odpisu recepty.

Zrealizujemy ją na trzy sposoby. Po pierwsze, za pomocą czterocyfrowego kodu SMS i numeru PESEL. Po drugie, możemy poprosić lekarza o wysłanie e-recepty mailem – wówczas otrzymamy informację oraz załącznik w formacie PDF, a w nim kod kreskowy, który trzeba pokazać farmaceucie. Po trzecie, możemy otrzymać wydruk informacyjny od lekarza. Farmaceuta sczyta dane z wydruku, a następnie zeskanuje kod kreskowy, który pojawi się na ekranie naszego telefonu, lub poprosi nas o 44-cyfrowy klucz dostępu czy czterocyfrowy kod dostępu z pliku PDF (w drugim przypadku trzeba go podać wraz z PESEL-em).

Aby móc korzystać z dwóch pierwszych sposobów, należy założyć Internetowe Konto Pacjenta: pacjent.gov.pl. Do tego potrzebny jest profil zaufany. Można go uzyskać online, przez swoje internetowe konto w banku, albo osobiście w urzędzie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany. Internetowe Konto Pacjenta umożliwia pobieranie, przeglądanie i realizowanie wystawionych przez lekarza recept. Kiedy klikniemy w którąś z nich, w aplikacji wyświetlą się jej szczegółowe dane, w tym status i informacje o lekach. Możemy także realizować recepty innych osób, jeśli otrzymamy pełnomocnictwo. Dzięki IKP rodzice będą mieli dostęp do dokumentów medycznych dzieci do 18 r.ż.

Co z receptami papierowymi? Będą wydawane tylko w określonych przypadkach. To dotyczy na przykład recept:

  • w ramach tzw. importu docelowego,
  • dla osób o nieustalonej tożsamości,
  • transgranicznych (do końca 2020 r.),
  • pro auctore i pro familiae (tu o formie dokumentu będzie decydował lekarz),
  • w przypadku awarii systemu lub systemu gabinetowego czy braku dostępu do Internetu.

Szczegółowe informacje dotyczące e-recept można znaleźć na stronie www.ezdrowie.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię tel. 19 457.

Na podstawie PAP, mz.gov.pl

Fot. Pixabay