Treść artykułu

Dzieci w przedszkolu słuchają, jak nauczycielka coś im opowiada.

Jak uczyć dzieci w przedszkolu o ekologii?

Trzecie spotkanie partnerów w międzynarodowym projekcie GREEN4VIP odbyło się w siedzibie PZN w Warszawie. Uczestnicy omówili m.in. stan zaawansowania prac związanych z tworzeniem materiałów dla nauczycieli, o tym jak uczyć dzieci w przedszkolu o ekologii zgodnie z metodyką STEAM. Materiały te będą również dostępne dla dzieci niewidomych i słabowidzących.

Wydarzenie miało miejsce 14 listopada br. w Instytucie Tyflologicznym PZN.

Każdy z partnerów z: Polski, Włoch, Hiszpanii, Grecji i Słowenii opracowuje jeden rozdział programu szkoleniowego dla nauczycieli przedszkolnych. Podczas spotkania omówiono dalsze działania projektowe. W celu urozmaicenia metod kształcenia tworzone będą krótkie edukacyjne filmy dla dzieci, z audiodeskrypcją, dotyczące dbania o środowisko naturalne.

− Kolejne spotkanie projektowe to szkolenie dla nauczycieli przedszkolnych w Madrycie, które odbędzie się w dniach 12-15 grudnia br. Wezmą w nim udział specjaliści z organizacji partnerskich oraz nauczyciele reprezentujący kraje uczestniczące w projekcie – tłumaczy Anna Lemańczyk, koordynator projektu w PZN.

Wydarzenie będzie okazją do przetestowania przez uczestników wypracowanego w projekcie programu szkoleniowego dla nauczycieli przedszkolnych, który obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • dysfunkcja wzroku we wczesnej edukacji – metody i techniki;
  • efektywne wykorzystanie zasobów: woda, energia i gleba, wybór żywności i zdrowie;
  • ochrona bioróżnorodności;
  • cykl życia gospodarki odpadami: redukuj, używaj ponownie, recyklinguj;
  • zrównoważony styl życia: nawyki konsumpcyjne.

−  Kolejnym wyzwaniem będzie opracowanie materiałów dydaktycznych o tej samej tematyce z zakresu ekologii dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-5 lat, z uwzględnieniem potrzeb dzieci z dysfunkcją narządu wzroku – wskazuje koordynatorka z PZN.

W projekt GREEN4VIP zaangażowani są: Polski Związek Niewidomych, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Firenze (Florencja, Włochy), Konsorcjum CO&SO (Florencja, Włochy), Światowe Stowarzyszenie Edukatorów Dziecięcych − AMEIWAECE (Madryt, Hiszpania), Szkoła Podstawowa nr 1 z Rafiny (Grecja) oraz Uniwersytet Primorska (Słowenia). Projekt potrwa do października 2024 r.

JR/Centrum Komunikacji PZN

Fot. Unsplash

Uczestnicy z różnych krajów w trakcie spotkania w ramach projektu GREEN4VIP w Warszawie.

Plakat promujący projekt GEEN4VIP.