Treść artykułu

Zdjęcie przedstawiające Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. kpt. Jana Silhana "Nestor" w Muszynie.

Jak realizować bony pobytowe w Ośrodkach Polskiego Związku Niewidomych?

Czym są bony pobytowe? W jakich Ośrodkach Polskiego Związku Niewidomych można je realizować? Do kiedy są ważne? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w regulaminie usługi, który zamieszczamy poniżej.

REGULAMIN REALIZACJI BONÓW POBYTOWYCH W OŚRODKACH POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

I. WARUNKI OGÓLNE
1. Bonem jest potwierdzenie przelewu pieniężnego (wydruk z konta, odcinek wpłaty) dokonanego przez Kupującego na rachunek bankowy jednego z niżej wskazanych Ośrodków:
a) Ośrodka w Ciechocinku – 25 1500 1780 1217 8003 8873 0000,
b) Ośrodka w Muszynie – 09 1050 1722 1000 0090 3014 2807,
c) Ośrodka w Ustroniu – 60 1090 2659 0000 0001 0839 6213.
2. Przelew może zostać dokonany na dowolną kwotę. Wartość bonu jest równa kwocie przelewu. W dniu przyjazdu do Ośrodka należy okazać dowód wpłaty/przelew.
3. W opisie przelewu należy wpisać oznaczenie „Bon pobytowy”.
4. Z bonu może skorzystać osoba, która dokonała przelewu (Kupujący), lub każda inna (Okaziciel), która będzie posiadała w dniu przyjazdu dowód wpłaty/przelew.
5. Bon może zostać zrealizowany jako częściowa lub całkowita zapłata za pobyt w Ośrodku, na rzecz którego Kupujący dokonał przelewu. Jeżeli cena pobytu jest wyższa niż wartość bonu, Kupujący lub Okaziciel zobowiązany jest zapłacić brakującą kwotę ceny na zasadach obowiązujących w Ośrodku.
6. Bon nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
7. Bon musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
8. Bon jest ważny do dnia 31.12.2021, co oznacza, że do tego dnia musi się rozpocząć pobyt w Ośrodku, za który zapłacono częściowo lub w całości za pomocą bonu. Bon niewykorzystany do tej daty przepada.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BONU
1. Użytkownik bonu (Kupujący, Okaziciel) zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania bonu. Rezerwacji należy dokonać w recepcji wybranego Ośrodka nie później niż na dwa miesiące przed terminem pobytu. Dane adresowe i telefony znajdują się na stronie www.pzn.org.pl w zakładce: Jednostki PZN – Ośrodki Rehabilitacyjne.
2. Posiadanie bonu bez dokonania rezerwacji nie gwarantuje prawa pobytu w Ośrodku w wybranym terminie.
3. Ośrodek zastrzega sobie prawo weryfikacji potwierdzenia przelewu stanowiącego bon.
4. Przy realizacji bonu Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa bon, gdy wartość pobytu jest niższa niż wartość bonu.
5. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość pobytu jest wyższa od wartości bonu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Kupującego lub Okaziciela z momentem dokonania przelewu.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.pzn.org.pl w zakładce: Jednostki PZN – Ośrodki Rehabilitacji oraz w recepcjach i na stronach internetowych Ośrodków.
3. PZN zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Kupujących lub Okazicieli. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie www.pzn.org.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

KLAUZULA RODO
Ośrodek jest administratorem danych osobowych Kupujących/Okazicieli.
Pełna Klauzula RODO znajduje się na stronie każdego Ośrodka:
www.eden-ciechocinek.pl
www. klimczok.eu
www.nestormuszyna.pl

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Prezydium ZG PZN nr XVII-28/2020 z dnia 21.05.2020.