Treść artykułu

Lekarka rozmawia z pacjentem

Jak radzić sobie z bólem przewlekłym?

Powstał poradnik dla pacjentów „Jak radzić sobie z bólem przewlekłym”. Publikacja została przygotowana przez lekarzy ekspertów w ramach kampanii „Nie musi boleć”.

Konferencja promująca kampanię odbyła się w listopadzie br. w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia oraz lekarzy specjalistów, patronów inicjatywy. Kampania ma na celu poprawę jakości opieki nad pacjentem z bólem przewlekłym oraz budowanie świadomości chorych w zakresie właściwego leczenia i prawidłowej kontroli bólu. Organizatorami są: Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Fundacja Eksperci dla Zdrowia i Fundacja Medycyny Bólu.

„(…) niezbędnym elementem leczenia są zalecenia, leki oraz terapia prowadzona przez specjalistów. Lecz istotnym elementem podnoszącym jakość życia pacjenta z bólem przewlekłym jest poznanie strategii radzenia sobie z chorobą i wdrażanie ich w codzienne funkcjonowanie – tłumaczy na stronie projektu: www.niemusibolec.eu dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Na portalu umieszczono również fragmenty z poradnika „Jak radzić sobie z bólem przewlekłym” przygotowanym nie tylko dla pacjentów zmagających się z długotrwałym bólem, lecz także ich opiekunów i rodzin. Kompendium zawiera informacje o tym, jak samemu można zmagać się z cierpieniem, co robić, aby codzienne życie chorego było znośniejsze. Publikację można pobrać ze strony: https://niemusibolec.eu/wp-content/uploads/2022/11/Poradnik.pdf.

Patronaty nad kampanią objęli: Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Polskie Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej i Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny Ratunkowej.

JR/Centrum Komunikacji PZN

Fot. Shutterstock