Treść artykułu

Czerwony pociąg na torach kolejowych

Jak podróżuje się koleją w Polsce – ankieta

Do 15 lipca Urząd Transportu Kolejowego prowadzi badanie satysfakcji pasażerów kolei. Dzięki interaktywnej ankiecie UTK zbiera oceny i opinie dotyczące sprzedaży biletów, komfortu podróży, jakości obsługi, bezpieczeństwa, oferty przewozowej czy udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności.

Zebrane informacje pozwolą na określenie zagadnień, które – zdaniem pasażerów – wymagają największej poprawy. W niektórych pytaniach można pisemnie wyrazić swoje zdanie na temat funkcjonowania kolei w Polsce, np. opisać problemy z zakupem biletów czy z bezpieczeństwem na dworcach. Ankieta dostępna jest na stronie: https://utk.gov.pl/ankieta.