Instytut Tyflologiczny PZN

ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
NIP 526-000-19-09
tel. centrala: 022 831-22-71
fax 22 635-76-52
Nr. konta bankowego
Bank Pekao SA 22 1240 2887 1111 0010 7367 7236
sekretariat: 22 831-33-83
e-mail: pzn@pzn.org.pl

Prezes

Anna Woźniak-Szymańska
tel. 22 831-33-83
e-mail: prezes@pzn.org.pl

Dyrektor

Małgorzata Pacholec
tel. 22 831-33-83
e-mail: mpacholec@pzn.org.pl

Sekretariat

Mariola Kozłowska
tel. 22 831-33-83
fax 22 635-76-52
e-mail: pzn@pzn.org.pl

Centrum Rehabilitacji

kierownik:  Elżbieta Oleksiak
tel. 22 635 52 84, 22 887-95-09
e-mail: rehabilitacja@pzn.org.pl

Tyflogaleria

ul. Konwiktorska 7
00-216 Warszawa
tel. 22 635 57 90 lub 22 831 22 71 wew.258
e-mail: tyflogaleria@pzn.org.pl

Centrum Komunikacji

Kierownik: Kamila Wiśniewska
tel. 22 635-19-10
e-mail: centrumkomunikacji@pzn.org.pl

Dział Organizacyjno-Samorządowy

Kierownik: Wieslawa Kowalska
tel. 22 635-76-16 662-225-801
e-mail: wkowalska@pzn.org.pl

Dział Finansowo-Kadrowo-Rozliczeniowy

e-mail: ksiegowosc@pzn.org.pl

główna księgowa: Zdzisława Krupa
tel. 22 635-78-60
e-mail: zkrupa@pzn.org.pl
Kadry: Mariola Stawska
tel. 22 635 68 30
e-mail: kadry@pzn.org.pl

Dział Administracji i Wsparcia Logistycznego

kierownik: Jolanta Maciejewska
tel. 22 635-76-15
e-mail: administracja@pzn.org.pl

Sekcja informatyczna

tel. 22 635-57-93
tel. 22 831-22-71 w. 272
e-mail: sekcjait@pzn.org.pl