Treść artykułu

Zdjęcie oka ludzkiego.

Innowacyjna technologia pomoże widzieć bez pomocy oczu?

Nowe rozwiązanie opracowane przez naukowców z Baylor College of Medicine w Houston może pomóc osobom z uszkodzonymi oczami lub nerwami wzrokowymi. To tzw. proteza wzroku – technologia, która przekazuje informacje wizualne z kamery bezpośrednio do mózgu. Implantowane elektrody stymulują korę mózgową i pozwalają „zobaczyć” kształty liter. Efektami swoich prac naukowcy podzielili się w piśmie „Cell”.

W eksperymencie, który przeprowadzili, wzięło udział 6 osób – 2 niewidome i 4 widzące. Ochotnikom wszczepiono do mózgu sieć elektrod. Dzięki sygnałom elektrycznym mogli dostrzec światło lub blask układające się w różne kształty. – Kiedy używaliśmy stymulacji elektrycznej do dynamicznego śledzenia liter bezpośrednio w mózgach pacjentów, byli oni w stanie „zobaczyć” kształty liter i poprawnie je zidentyfikować – powiedział Daniel Yoshor, współautor publikacji.

Już wcześniej podejmowano próby stymulowania kory wzrokowej. Poprzednie metody traktowały jednak każdą elektrodę wszczepianą do mózgu jak jeden piksel na ekranie. Badane osoby były w stanie dostrzec plamy światła, lecz z trudem rozpoznawały kształty. Rozwiązanie opracowane przez naukowców z Teksasu zakłada natomiast śledzenie konturów, nie zaś pojedynczych punktów.

Choć technologia jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju, to według przewidywań jej twórców pewnego dnia może częściowo przywrócić zdolność „widzenia” osobom z uszkodzonymi oczami lub nerwami wzrokowymi. Konieczne jest jednak stymulowanie większej niż dotychczas części neuronów. – Ważnym kolejnym krokiem będzie współpraca z neuroinżynierami w celu opracowania układów zawierających tysiące elektrod, co pozwoli nam na bardziej precyzyjną stymulację. Wraz z nowym sprzętem ulepszone algorytmy stymulacji pomogą zrealizować marzenie o dostarczaniu przydatnych informacji wizualnych osobom niewidomym bezpośrednio do mózgu – powiedział główny autor badań, Michael Beauchamp.

Źródło: Opracowane na podstawie ScienceNews, dzienniknaukowy.pl

Fot. Unsplash