Treść artykułu

Szkolenia rehabilitacyjne w ORiS PZN Bydgoszcz, w okresie od 01 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 roku

Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy w ramach  4 Konkursu PFRON pn. „Samodzielni i skuteczni” realizuje projekt “Rehabilitacja to Samodzielność i Rozwój II” w ramach którego odbywać się będą:

 • 13 dniowe  szkolenia rehabilitacji podstawowej 
 • 7 dniowe szkolenia specjalistyczne:
  1. “Zdrowy styl życia” – nowoczesny dom
  2. “Nowe możliwości” – cyfrowy początek
 1. Szkolenia rehabilitacji podstawowej – 13 dniowe  – zakres szkolenia obejmuje: zajęcia z orientacji przestrzennej, samoobsługi i czynności dnia, technik komunikacji (w tym pisma punktowego), art-terapii, psychoterapii. Informację prezentację i dobór pomocy: tyflotechnicznych i optycznych oraz zajęcia prozdrowotne i K.O. Mogą uczestniczyć w niej osoby nowo ociemniałe oraz te którym pogorszył się wzrok a uczestniczyli w tej formie rehabilitacji w Ośrodku do marca 2016 r.
  1. Szkolenie „Zdrowy styl życia-nowoczesny dom” jest skierowane do osób które uczestniczyły wcześniej w rehabilitacji podstawowej. Szkolenia te będzie realizowane w ciągu 7 dni dla grup po 10 osób. Zajęcia odbędą się w 5–osobowych grupach z zakresu samoobsługi oraz posługiwania się nowoczesnym sprzętem domowych i sprzętem tyflotechnicznym i adaptowanym. Zajęcia z Art-terapii, zajęcia z dietetykiem i KO odbywać się będą dla wszystkich BO wspólnie.
  1. Szkolenie „Cyfrowy początek” jest skierowane do osób które uczestniczyły wcześniej w rehabilitacji podstawowej. Szkolenia te będzie realizowane w ciągu 7 dni dla grup po 10 osób. Wsparcie odbywać się będzie w formie zajęć w 5–os. grupach z zakresu nowoczesnych technik komunikacji „e-kontakt”. Zajęcia indywidualne będą z orientacji przestrzennej. Zajęcia prozdrowotne i KO zorganizowane zostaną dla dużych grup.

Warunki naboru:

Osoby zgłaszające się na każdą formę rehabilitacji muszą posiadać orzeczoną niepełnosprawność wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Nie mogą być uczestnikami ani absolwentami Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Jeśli uczestniczą w innych projektach to czas udziału w projekcie nie powinien nakładać się z udziałem w szkoleniu organizowanym przez ORiS nawet o 1 dzień.
Osoby które uczestniczyły wcześniej w szkoleniach o takim samym charakterze, powinny o tym poinformować w karcie zgłoszenia.

Osoby zgłaszające się powinny być w dobrej sprawności aby mogły uczestniczyć we wszystkich zajęciach, samodzielnie radzić sobie z podstawowymi potrzebami; np. higiena, ubieranie, muszą być samodzielne w podawanie sobie insuliny i innych leków. Jeśli występują u nich zaburzenia/schorzenia uniemożliwiające podstawową samodzielność , powinni przyjechać z opiekunem.

Niestety,  ORiS nie refunduje pobytu opiekunów oraz nie zwraca kosztów podróży beneficjentów. Koszt noclegów opiekuna  – 520 zł. Wyżywienie można wykupić stosownie do własnych potrzeb w stołówce prowadzonej przez ajenta.

Na przyjazd, po otrzymaniu zaproszenia, osoby zaproszone muszą zabrać ze sobą  aktualne,  oryginalne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności wzrokowej z określonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności .

Pobyt na szkoleniu jest bezpłatny tylko dla osoby zakwalifikowanej, Ośrodek nie zwraca kosztów podróży.

Zgłoszenia można dokonać poprzez Okręg  lub koło PZN na drukach które są do pobrania na naszej stronie internetowej   w zakładce „do pobrania”.

Bezwzględnie niezbędne jest podanie w zgłoszeniu nr-u PESEL oraz telefonu do kontaktu.

Kontakt: Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu telefonicznego z kierownikiem rehabilitacji – 52 34 00 128, lub mailowego: oris_andraszewska@poczta.onet.pl oraz do obserwowania nas na FB – Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia “Homer”.

Terminarz szkoleń

Obowiązujący terminarz szkoleń organizowanych w ORiS „Homer” w ramach 4/2017 konkursu PFRON „Samodzielni i skuteczni” – w projekcie „Rehabilitacja to samodzielność i Rozwój II” kwiecień 2018 – marzec 2019 r.

2018 rok

08 – 21.04. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
22 – 29.04. – Nowe możliwości-cyfrowy początek (7 dni)
06 – 19.05. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
20.05. – 02.06. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
03 – 10.06. – Nowe możliwości-cyfrowy początek (7 dni)
10 – 23.06. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
15 – 28.07. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
29.07. – 11.08. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
19.08. – 01.09. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
16 – 29.09. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
30.09. – 13.10. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
14 – 27.10. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
04 – 11.11. – Zdrowy styl życia-nowoczesny dom (7 dni)
11 – 4.11. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
25.11. – 02.12. – Zdrowy styl życia-nowoczesny dom (7 dni)
02 – 15.12. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

2019 rok

06 – 19.01. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
20.01. – 02.02. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
03 – 16.02. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
17.02. – 02.03. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
03 – 16.03. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

Terminarz szkoleń znajduje się również na naszej stronie internetowej

Pliki do pobrania: