Treść artykułu

Plik banknotów stuzłotowych.

Ile można dorobić do renty socjalnej oraz innych świadczeń?

Od 1 marca do 31 maja br. renciści będą mogli dorobić więcej. Wzrosła bowiem kwota przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał ubiegłego roku.

GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2020 r. wyniosło 5457,98 zł brutto. Z kolei kwota odpowiadająca 70 proc. miesięcznego wynagrodzenia wynosi 3820,60 zł brutto. To oznacza, że renciści będą mogli dorobić więcej do otrzymywanych świadczeń.

Osoby pobierające rentę socjalną muszą jednak pamiętać, że powinny ją zawiesić po przekroczeniu kwoty 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W przeciwnym razie będą musiały zwrócić to świadczenie do ZUS.

Przypominamy, że osoby pobierające inne świadczenia, np. rentę rodzinną, inwalidzką itp., po osiągnięciu przychodów w wysokości 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, w ramach zasady „złotówka za złotówkę”, otrzymają odpowiednio pomniejszone świadczenia. Natomiast po osiągnięciu kwoty 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (7095,40 zł brutto) świadczenia te ulegają zawieszeniu.

Źródło: GUS

Fot. Pixabay