Treść artykułu

Osoba siedząca na wózku inwalidzkim, odwrócona tyłem, widać jej tylko prawą rękę. Dalsze tło rozmyte, widać na nim dwie osoby.

Gdzie można uzyskać całodobową pomoc?

W Polsce działa 140 placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej. Gdzie znajdują się te ośrodki i w jaki sposób można do nich dotrzeć? 

Instytucje świadczące całodobową pomoc powinny posiadać wykwalifikowaną kadrę oraz określone standardy, tj.: warunki bytowe (np. brak barier architektonicznych w budynku), opiekuńcze (np. pomoc w podstawowych czynnościach życiowych) oraz pielęgnacyjne. Placówki są zobowiązane zapewniać wsparcie w dostępie do świadczeń zdrowotnych, załatwianiu spraw urzędowych, kontaktów z otoczeniem, a także organizować czas wolny. Nadrzędną sprawą jest również to, aby dany ośrodek przestrzegał praw mieszkańców.

Poniżej umieszczamy stronę, na której znajduje się rejestr tych placówek: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejestr-placowek-zapewniajacych-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku-w-tym-prowadzonych-na-podstawie-przepisow-o-dzialalnosci-gospodarczej.

W pliku do ściągnięcia można uzyskać informacje nt. nazwy placówki, adresu oraz numeru telefonu. W odpowiednim polu znajdują się także wskazówki do kogo głównie skierowana jest pomoc (czy do osób w podeszłym wieku, czy niepełnosprawnych, czy też przewlekle chorych). Warto dodać, że lista jest systematycznie aktualizowana.

Odpowiedzi na pytania, jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki i na co zwracać szczególną uwagę, znajdują się na stronie: https://www.karpacz.pl/img/files/BiAS_informator.pdf.

 

Fot. Shutterstock