Treść artykułu

Młoda śpiewająca dziewczyna w słuchawkach na uszach. Dłonie ma ułożone tak, jakby trzymała w nich gitarę

Ostatnie dni eliminacji do „The International Low-Vision Song-Contest”

Polski Związek Niewidomych zaprasza osoby z dysfunkcją narządu wzroku do nadsyłania zgłoszeń do preselekcji Międzynarodowego Konkursu Piosenki dla Niewidomych i Słabowidzących pt. „The International Low-Vision Song-Contest”.

Organizatorami konkursu są: Belgijski Views International oraz Niemiecka Federacja Niewidomych i Słabowidzących – Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV. Celem inicjatywy jest wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczestników i umożliwienie im prezentacji swoich umiejętności oraz dorobku artystycznego na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Co należy zrobić, aby zakwalifikować się do krajowych eliminacji?

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 umieszczony poniżej). W przypadku dzieci do 18 roku życia, rodzic/opiekun prawny wypełnia zgodę na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 2 umieszczony poniżej),
  • wysłać swoją piosenkę w formacie audio lub video,
  • dołączyć kilka zdjęć swoich/zespołu,
  • wyżej wymienione materiały wysłać na adres e-mail: mkanarek@pzn.org.pl.

Gdyby załączniki okazały się za duże do wysyłki e-mailem, można wysłać link do ich pobrania (WeTransfer, Dropbox, Google Drive).

Zgłoszenie można również przesłać na adres:

Centrum Rehabilitacji Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
Z dopiskiem: KONKURS

Na materiały czekamy do 28 lutego br.

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń komisja wyłoni tylko jednego uczestnika, którego piosenka będzie reprezentowała Polskę w Europejskim Finale. Wydarzenie odbędzie się w formule online 12 maja br.

Kryteria dotyczące utworu i pozostałe szczegóły zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Centrum Rehabilitacji
Polskiego Związku Niewidomych

Pliki do pobrania