Dłoń osoby niewidomej dotykająca napisu brajlowskiego na tablicy informacyjnej

Wydajemy ekspertyzy i opinie

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych oferuje usługi w zakresie oceny dostępności przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Wydawane są tu ekspertyzy i opinie, a także konsultowane regulacje prawne.

Instytut oferuje usługi w zakresie oceny dostępności: przestrzeni, obiektów, urządzeń, technologii oraz innych rozwiązań. Nowe rozwiązania testują osoby niewidome i słabowidzące, a następnie dokonują oceny. Zleceniodawcy przekazywana jest informacja, co należy poprawić, aby usługa była lepiej dostosowana do osób z niepełnosprawnością wzroku.

Kontakt w sprawie oferty:
rehabilitacja@pzn.org.pl,
tel. 22 635 52 84, 22 887-95-09