Ekspertyzy i opinie

Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny oferuje usługi w zakresie oceny dostępności przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Wydaje ekspertyzy i opinie. Inicjuje i konsultuje regulacje prawne.

Instytut oferuje usługi w zakresie oceny dostępności do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących: przestrzeni, obiektów, urządzeń, technologii oraz innych rozwiązań.

Dane rozwiązania testują osoby niewidome i słabowidzące, a następnie dokonują oceny. Zleceniodawcy przekazywana jest też informacja, co należy poprawić, aby usługa była lepiej dostosowana do osób z niepełnosprawnością wzroku.

Kontakt: rehabilitacja@pzn.org.pl, tel. 22 635 52 84, 22 887-95-09