Treść artykułu

E-usługi SOW PFRON także na portalu GOV.PL

Informacje o e-usługach realizowanych za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia SOW można teraz znaleźć na witrynie GOV.PL – informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to możliwie dzięki porozumieniu, które w tym miesiącu zawarły PFRON i Ministerstwo Cyfryzacji.

Informacje na temat poszczególnych form wsparcia zawarte są w zakładkach umieszczonych po lewej stronie menu na portalu GOV.PL:

  • Usługi dla obywatela,
  • Usługi dla przedsiębiorcy,
  • Usługi dla urzędnika.

Po wybraniu właściwej zakładki wyświetlają się podkategorie wraz z listą dostępnych e-usług, w tym form wsparcia skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, zatrudniających ich pracodawców i instytucji działających na ich rzecz. Każda forma wsparcia jest zaprezentowana w sposób, który pozwala od razu sprawdzić m.in.:

  • na czym polega dofinansowanie,
  • kto może/nie może z niego skorzystać,
  • co należy przygotować,
  • kiedy można złożyć wniosek,
  • ile można otrzymać,
  • jak często można skorzystać,
  • dane kontaktowe instytucji realizującej zadanie w wybranej lokalizacji.

Można również od razu przejść do składania wniosku – witryna GOV.PL kieruje bezpośrednio do wybranej formy wsparcia w systemie SOW.

Źródło: PFRON

Fot. Pixabay