Treść artykułu

Drugie spotkanie zespołu

W dniu 21 grudnia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu merytoryczno-redakcyjnego. Podsumowano na nim dotychczasowe prace i ustalenia dot. wydania programu „Barraga: Program usprawniania widzenia”. Omówiono prace nad tłumaczeniem programu – ponieważ program jest obszerny, zaangażowane zostały do tego zadania łącznie trzy osoby, ustalenia wymagały kwestie terminologiczne w celu zachowania spójności tłumaczenia poszczególnych części programu. Ustalono także plan dalszych prac nad tłumaczeniem i opracowaniem merytorycznym: prawdopodobnie prace tłumaczeniowe uda się zakończyć w styczniu/lutym. Omówiono także prace nad opracowaniem merytorycznym tekstu.

Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN