Treść artykułu

Zdjęcie. Człowiek stoi na chodniku. Trzyma w wyciągniętej lewej ręce białą laskę.

Dostępność zaczyna się od drugiego człowieka 

Niedawno minęły dwa lata od przyjęcia programu Dostępność Plus. Do tej pory 184 organizacje, firmy i instytucje podpisały Partnerstwo na rzecz dostępności. Trwają inwestycje – na likwidację barier architektonicznych przeznaczono 7 mld zł. Większość tej kwoty pochodzi z funduszy europejskich – informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dostępność Plus to wiele kompleksowych działań, które wyrównują szanse osób o szczególnych potrzebach. To nie tylko osoby z niepełnosprawnością. Każdy z nas w swoim życiu może potrzebować odpowiednio czytelnego oznaczenia nazwy ulicy, gdy jest turystą. Może potrzebować dostępnego wjazdu czy wejścia, kiedy prowadzi wózek dziecięcy, albo sam porusza się o kulach po kontuzji nogi.

Pamiętajmy, dostępność zaczyna się od drugiego człowieka. Działający od dwóch lat program Dostępność Plus to nie tylko pomoc związana z fizycznymi barierami. W ramach programu finansowane są usługi dla seniorów i osób wymagających opieki oraz organizowane szkolenia.

Inwestycje w realizacji

Na inwestycje w 150 szkołach podstawowych, ponad 100 uczelniach, 300 placówkach służby zdrowia, kilkuset urzędach i instytucjach samorządowych, na blisko 200 dworcach kolejowych, czy w przestrzeni publicznej kilkudziesięciu miast przeznaczono 7 mld zł. Z Funduszu Dostępności udzielane są pożyczki na poprawę dostępności w budynkach wielorodzinnych.

W wielu obszarach powstają standardy dostępności. Prowadzone są szkolenia dla: architektów w zakresie projektowania uniwersalnego, urzędników w tematyce dostępności cyfrowej i planowania przestrzennego, pracowników organizacji pozarządowych w zakresie audytowania dostępności, pracowników transportu w kwestii obsługi osób z niepełnosprawnościami. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje także konkursy dla przedsiębiorców, w których zachęca do uniwersalnego projektowania usług i produktów przyjaznych ludziom starszym i z niepełnosprawnościami.

Powstała Rada Dostępności, rozwijane jest Partnerstwo na rzecz dostępności, do którego należą 184 podmioty. Przyjęta została ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na wszystkie podmioty publiczne nałożyła ona obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. Ustawa zobowiązuje do świadczenia usług publicznych bez barier, utrudniających korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami, starsze, czy z innych względów potrzebujące doraźnej pomocy.

Dostępność Plus na przyszłość

W najbliższym czasie planowane są m.in. takie działania, jak przegląd prawa w zakresie dostępności, przygotowanie systemu raportowania przez podmioty publiczne czy stworzenie procedur dla certyfikowania dostępności podmiotów prywatnych, przedsiębiorców. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie mechanizmów i sprawne wdrożenie procesu skargowego.

Nie można zapominać również o budowaniu świadomości. Te z pozoru łatwe, bo nie wymagające inwestycji działania – są często najtrudniejsze do realizacji i najbardziej czasochłonne. Zbudowanie odpowiednich postaw, planowania, wprowadzenia idei dostępności do każdego zamówienia publicznego, do każdej inwestycji i do krwiobiegu obrotu gospodarczego – to zadanie na najbliższe lata.

Źródło: MFiPR
Fot. Shutterstock