Treść artykułu

Zdjęcie oka w dużym przybliżeniu

Dołącz do akcji „Polscy okuliści kontra jaskra”

Już po raz czwarty odbędzie się ogólnopolska akcja bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku jaskry, organizowana przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO) i Sekcję Jaskry PTO, przy współudziale Polskiego Związku Niewidomych. Gabinety i poradnie okulistyczne mogą zgłosić swój udział w wydarzeniu tylko do końca lutego.

Ideą projektu jest przeprowadzenie badania przesiewowego w kierunku jaskry, tj. badania budowy dna oka, grubości rogówki, ciśnienia wewnątrzgałkowego, oraz wywiadu lekarskiego u pacjentów, którzy nie odwiedzili okulisty co najmniej przez rok i nie są chorzy na jaskrę. Każda placówka, która zgłosi się do udziału w akcji, otrzyma bezpłatny dostęp do transmisji online z wydarzeń: IV Polskie Forum Jaskry (7 marca) oraz 51. Zjazd Okulistów Polskich (5-6 czerwca).

W ramach akcji pacjenci w całej Polsce w dniach 8–14 marca 2020 roku będą mogli bezpłatnie przebadać wzrok w kierunku jaskry. Adresy gabinetów, które wezmą udział w akcji zostaną podane 3 marca na stronie http://www.tydzienjaskry.pl/. Na wizytę będzie się można udać po wcześniej rezerwacji terminu.

Akcja „Polscy Okuliści Kontra Jaskra” to trwająca od 2017 r. inicjatywa Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i lekarzy okulistów z całej Polski, mająca na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat jaskry oraz zwiększenie jej wykrywalności we wczesnych stadiach zaawansowania, a tym samym uratowanie wzroku pacjentów, którzy są nieświadomi swojej choroby. W ubiegłym roku przebadano 2468 pacjentów w 74 gabinetach w 44 miastach w całej Polsce.

Jaskra jest drugą po zaćmie najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych, jednak zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dużo groźniejszą, ponieważ utrata wzroku jest nieodwracalna. W Polsce, z uwagi na to, iż jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, problem jaskry może dotyczyć już nawet miliona osób. Szacuje się, że tylko połowa z nich została zdiagnozowana. Powodem jest niska świadomość społeczna oraz bezobjawowy przebieg choroby. Aż w 90% przypadków jaskra przebiega bez widocznych dolegliwości, dlatego kluczowe stają się regularne badania wzroku.

Szczegółowe informacje na temat akcji dostępne są na stronie: tydzienjaskry.pl oraz pto.com.pl.

Źródło: Komunikat prasowy PTO