Treść artykułu

Rodzice trzymają małe dziecko za ręce.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów o 14 dni został wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To świadczenie będzie przyznawane do 26 lipca br. rodzicom dzieci do 8. roku życia. Przysługuje ono zarówno w przypadku zamknięcia placówki opieki z powodu koronawirusa, jak i wtedy, gdy rodzic zdecyduje o nieposłaniu dziecka do żłobka czy przedszkola. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Fot. Pixabay