Treść artykułu

Na stole otwarty laptop

Dobre strony www są dostępne

W trzeci czwartek maja, obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Dostępności (Global Accessibility Awareness Day). To dobra okazja, aby przypomnieć, jakie strony internetowe są dostępne dla osób niewidomych oraz słabowidzących, a także, jak przygotowywać materiały, aby wszyscy mogli z nich skorzystać.

Wszystkie osoby, w tym niepełnosprawne, powinny móc na równych prawach korzystać z Internetu, a strony i materiały elektroniczne powinny być stworzone tak, aby każdy miał możliwość zapoznać się z ich treścią. Międzynarodowe standardy przygotowywania takich stron i aplikacji zostały ujęte w wytycznych WCAG 2.1. Opracowane zostały one z myślą o osobach, które nie mogą posługiwać się myszą, a jedynie klawiaturą. Z poprawnie zbudowanej strony skorzystają także pozostali internauci. W Polsce kwestie te normuje ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. Zgodnie z nią serwisy administracji publicznej powinny być przygotowane w taki sposób, aby były dostępne. Proces ten ma być zrealizowany najpóźniej do 2022 r.

– Reaguj, gdy osoba niewidoma zwróci się z prośbą o udostępnienie treści. Jeśli nie wiesz, jak można jej pomóc – dopytaj. To bardzo ważne, aby osoby z dysfunkcją wzroku mogły w pełni skorzystać z Internetu i poczty elektronicznej. To dla nich okno na świat – apeluje Rafał Kanarek z Centrum Komunikacji PZN.

Propagując ideę dostępności, przygotowaliśmy cykl postów na profilu facebookowym Instytutu Tyflologicznego PZN. (Zapraszamy do jego polubienia: https://www.facebook.com/Polski-Zwi%C4%85zek-Niewidomych-Instytut-Tyflologiczny-133212933444657). Osoby niewidome przeglądają strony internetowe przy użyciu klawiatury, dlatego dostępna dla nich strona to taka, po której mogą się poruszać bez korzystania z myszy. Gdy publikujemy treści na stronie lub w aplikacjach mobilnych, powinniśmy przygotować je w wersji tekstowej, a plik graficzny, np. skan, potraktować jedynie jako ilustrację. Trzeba też pamiętać o opisach alternatywnych do umieszczanych zdjęć i grafik, by osoba niewidoma wiedziała, co na nich jest. Opis powinien być zwięzły i klarowny. Należy także zwrócić uwagę na funkcjonalność stron internetowych dla osób słabowidzących – zastosować mechanizm zmiany kontrastu oraz rozmiaru czcionek.

– Warto podkreślić, że dostępne strony mogą być atrakcyjne, kolorowe i generować więcej odwiedzin – tłumaczy Rafał Kanarek.

Druga istotna kwestia dotyczy udostępniania osobom niewidomym informacji przy użyciu sieci. Wiadomość powinna być zapisana w treści e-maila albo dołączonym pliku tekstowym (doc, txt, PDF – z warstwą tekstową, nie powinien to być skan). Odbiorcom z dysfunkcją wzroku nie można przesyłać mailem wersji graficznej tekstów: skanów, zdjęć, jpegów, gdyż będą oni mieli problem z ich odczytaniem. Dopuszczalne jest to jedynie w sytuacji, gdy są to niezbędne dokumenty, które np. trzeba złożyć w urzędzie. Należy je nazwać wtedy zgodnie z ich treścią.

By wczuć się w sytuację osób niewidomych, odłącz mysz i popracuj bez niej przez godzinę.

„Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848

Fot. Unsplash