Treść artykułu

Decyzja Konferencji Episkopatu Polski dotycząca możliwości wprowadzania psów przewodników do świątyń przez osoby niewidome

Księża biskupi zebrani na 351 zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie w dniach 8 – 9 marca 2010 r., celem ułatwienia uczestnictwa osób niewidomych w Eucharystii i pozostałych aktach kultu Bożego, podjęli decyzję o możliwości wprowadzania przez te osoby psów przewodników do świątyń.