Treść artykułu

Dłonie, które piszą na klawiaturze komputerowej.

Czy wiesz czym jest portal Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji?

ZRK skierowany jest do osób, które zaczynają swoją karierę zawodową, chcą pomóc innym w doborze odpowiedniej ścieżki rozwoju, a także do tych, którzy chcą się przekwalifikować lub potwierdzić w wiarygodny sposób to, co już potrafią robić. Jest to rzetelne źródło, przygotowane i zweryfikowane przez uprawnione do tego instytucje.

Warto zaznaczyć, iż witryna ZRK jest częścią portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), w którym można odszukać wszystkie potrzebne informacje na temat kwalifikacji możliwych do uzyskania w Polsce.

Co więcej, ZRK wspiera realizację idei uczenia się przez całe życie poprzez ułatwianie dostępu do wiadomości o możliwych do zdobycia kwalifikacjach najwyższej jakości. Każda kwalifikacja ujęta w rejestrze ma przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Portal skierowany jest do:

 • uczniów, ich rodziców i nauczycieli,
 • osób dorosłych planujących przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych kwalifikacji,
 • pracodawców,
 • pracowników HR,
 • doradców zawodowych i edukacyjnych,
 • firm szkoleniowych,
 • szkół i uczelni,
 • administracji publicznej.

Na portalu można przeglądać i wyszukiwać informacje, m.in. o:

 • wymaganiach, które trzeba spełnić, aby uzyskać określone kwalifikacje,
 • instytucjach uprawnionych do nadawania tych kwalifikacji,
 • instytucjach zewnętrznego zapewniania jakości,
 • materiałach pomocniczych i instrukcjach dla różnych użytkowników systemu.

Komplet istotnych wiadomości o kwalifikacjach oraz dane, które są stale aktualizowane dostępne są na stronie: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/.

Warto także pamiętać o wsparciu koordynatora ds. dostępności, który np. ułatwia osobom ze szczególnymi potrzebami kontakt i dostęp do usług świadczonych przez dany podmiot publiczny. Co więcej, koordynator tworzy i wdraża plan na rzecz poprawy dostępności określonej instytucji.

Koordynatorzy w większości podmiotów zaczęli wykonywać swoje zadania od 30 września 2020 r. 

Więcej o osobach pełniących tę funkcję można przeczytać tutaj: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzy-dostepnosci/.

 

IJ/Centrum Komunikacji PZN

Fot. Unsplash