Treść artykułu

farmaceuta stoi przed półką z lekami i trzyma w dłoni opakowania z lekami, zbliżenie na ręce, nie widać jej twarzy

Czy przegląd leków może poprawić jakość życia i zdrowie pacjentów?

Pilotażowy Program Przeglądów Lekowych wykazał pozytywne rezultaty. Możliwe jest, że od 2024 r. znajdzie się w koszyku gwarantowanych świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. A na czym dokładnie polega ta usługa?

Pilotażowy Program Przeglądów Lekowych to inicjatywa skierowana przede wszystkim do pacjentów z wielolekowością (tj. przyjmujących równocześnie co najmniej 5 leków). Przewiduje trzy spotkania z farmaceutą, których efektem będzie opracowanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej. Ponadto, konsultacje mają na celu również sprawdzenie, czy przyjmowane przez pacjenta leki nie wchodzą ze sobą w interakcje oraz wykrycie działań niepożądanych czy niestosowania się do zaleceń lekarza.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2021 r. za prowadzenie pilotażu odpowiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Z kolei podmiotem prowadzącym działanie jest Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu. Za wdrożenie, monitorowanie i ocenę inicjatywy odpowiada zaś NFZ. W toku naboru do programu zakwalifikowano 75 aptek i 75 farmaceutów.

Pierwsze sukcesy

Pilotaż inicjatywy rozpoczął się 1 czerwca. To właśnie wtedy pierwsi pacjenci rozpoczęli konsultacje z farmaceutami. 19 lipca odbyła się debata na ten temat prezentująca pierwsze wnioski z projektu. Dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, koordynator pilotażu, przedstawiła pierwsze wnioski:

  • tempo działania jest dobre,
  • średnia wieku pacjentów: powyżej 70 r.ż. (najstarszy uczestnik programu ma 102 lata, a najmłodszy ­– 36),
  • najczęstszym problemem jest zbędna farmakoterapia, która stanowi duże zagrożenie dla pacjentów,
  • pozostałe problemy to: działania niepożądane, interakcje międzylekowe, niestosowanie się do zaleceń lekarzy, samodzielne odstawianie leków.

Ponadto, program zbiera pozytywną informację zwrotną od lekarzy, pojawiły się też pierwsze optymalizacje terapii. Co ważne, wytwarza się również dialog między farmaceutami a lekarzami. Pierwsza grupa specjalistów to eksperci w zakresie leków, tego, jak one działają i w jakie interakcje mogą ze sobą wchodzić. Z kolei lekarze dbają o stan kliniczny chorego. Połączenie sił tych specjalistów musi przynieść sukces.

Nadzieja na przyszłość

Przegląd leków to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Program ma zwrócić uwagę na konieczność indywidualnego podejścia do pacjenta. Jak zauważyła prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, ekspert Komisji Europejskiej ds. efektywnego inwestowania w zdrowie: – Im więcej leków, tym więcej konsultacji. Kolejni lekarze nie są w stanie nad tym zapanować. Dodatkowo im więcej leków i im bardziej skomplikowane schematy leczenia, tym większa szansa, że pacjent źle je bierze. Rozwiązaniem tego problemu są właśnie konsultacje farmaceutyczne.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zaś dodał: – Przepływ informacji wśród lekarzy o lekach przyjmowanych przez pacjenta wciąż jest niewystarczający. Chorzy też nie zawsze informują specjalistów o wszystkich przyjmowanych przez siebie lekach. Czasem po prostu o tym zapominają.

Jak dalej zaznaczył, przegląd lekowy powinien być świadczeniem gwarantowanym, finansowanym ze środków NFZ. Zapewne na początku 2024 r. można spodziewać się takiego rozwiązania.

DU/Centrum Komunikacji PZN

Fot. Shutterstock