Treść artykułu

Czy gminy będą miały obowiązek zapewnienia dowozu uczniów niewidomych do szkół ponadpodstawowych?

Zgodnie z ustawą oświatową gminy mają obowiązek zapewnić dowóz uczniów z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną do szkół ponadgimnazjalnych.
W przypadku, gdy uczniowie z wyżej wymienionymi niepełnosprawnościami dowożeni są przez opiekunów, gmina ma obowiązek zwrócić im koszty transportu.
Pod koniec ubiegłego roku w odpowiedzi na apele rodziców uczniów niewidomych wystąpiliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej z postulatem rozszerzenia opisanego ustawowego obowiązku o uczniów z dysfunkcją wzroku.

Zaznaczyliśmy, iż rozszerzenie omawianego obowiązku będzie jednym z elementów realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności Art. 24 tego dokumentów, który zapewnia dostępność edukacji dla osób niepełnosprawnych.

Zwróciliśmy uwagę na bezcenną wartość jaką jest wykształcenie oraz rolę placówki edukacyjnej w życiu osoby niewidomej. Wskazaliśmy, że szkoła to nie tylko miejsce pobierania nauki w wąskim tego słowa znaczeniu, lecz również okazja do doskonalenia innych umiejętności społecznych. Podkreśliliśmy, że brak wspomnianych regulacji uderza przede wszystkim w uczniów niewidomych mieszkających w małych miejscowościach lub pochodzących z terenów wiejskich.

Odpowiedź otrzymana z resortu Edukacji nie była zadowalająca.

Wynika z niej, iż gminy z własnej inicjatywy mogą zapewnić transport uczniom niewidomym.

W powyższej sprawie postanowiliśmy wystąpić do Pani Premier Beaty Szydło.

W tym miejscu warto nadmienić, iż w przepisach nowej ustawy oświatowej, która zacznie obowiązywać od 1 września tego roku i między innymi likwiduje gimnazja, dowóz uczniów niewidomych zapewnia się tylko do ukończenia szkoły podstawowej.

Na bezpłatny lub refundowany transport do szkół ponadpodstawowych będą mogli liczyć uczniowie z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną.

Było to kolejną przesłanką do interweniowania w opisywanej sprawie.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała nasze pismo do resortu edukacji.

Przedstawiciele Ministerstwa w ostatnim piśmie skierowanym do Polskiego Związku Niewidomych obiecują zająć się omawianą sprawą, tak aby uczniowie niewidomi zostali objęci obowiązkiem zapewnienia transportu do szkół ponadpodstawowych.

Oczekując konkretnych działań ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej będziemy podejmować działania mające na celu zainteresowanie parlamentarzystów opisywaną sprawą.

Mamy nadzieję, że w sejmie zostanie podjęta inicjatywa poselska na rzecz interesujących nas zmian w prawie oświatowym.

28.03.2017 r.
Krzysztof Wiśniewski, prawnik w Instytucie Tyflologicznym PZN