Treść artykułu

Uczestnicy szkolenia w Ustroniu Morskim. Przemawia Andrzej Brzeziński, prezes ZG PZN.

Czas szkoleń w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Klimczok”

W dniach 17–24 listopada br. w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym PZN „Klimczok” odbyło się szkolenie dla prezesów zaproszonych kół PZN-u, dyrektorów okręgów i Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Niewidomych. W spotkaniu uczestniczyli zarówno dyrektorzy jednostek, jak i członkowie Prezydium ZG.

Wydarzenie rozpoczęło się od spotkania z dyrektorami ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych z Bydgoszczy, Olsztyna, Ustronia Morskiego, Muszyny i Ciechocinka.

Prezesom i dyrektorom okręgów przedstawiono sytuację w poszczególnych instytucjach, a także poruszono kwestie finansowe. Pojawiła się również dyskusja na temat przyszłości PZN-u, strategii oraz świadczonych usług rehabilitacyjnych.

Przedstawicielom kół zaprezentowano współczesne wyzwania dla PZN-u w świetle nowego statutu, wymieniono zadania zarządów kół i okręgów oraz działania rehabilitacyjne PZN-u, w tym kół.

Spotkania wzbogacono warsztatami z RODO. Był to produktywnie spędzony czas.

Uczestnicy podczas szkolenia w "Klimczoku" Uczestnicy podczas szkolenia w "Klimczoku" Uczestnicy podczas szkolenia w "Klimczoku"