Treść artykułu

Zdjęcie. Pociąg w trasie. Bardzo długi skład. Kobieta wychyla się lekko przez okno i podziwia zieleń dookoła.

Co z przewozem tandemów w pociągach PKP Intercity?

W pociągach PKP Intercity podróżny może przewieźć jeden rower. Ten zapis nie dotyczy jednak tandemów. Dlaczego tego typu rowerów nie można przewozić w pociągach spółki? Polski Związek Niewidomych poprosił PKP IC o wyjaśnienie tej kwestii.

Okazuje się, że problemem są rozmiary tandemów, ponieważ nie mieszczą się na wieszakach ani w innych miejscach wyznaczonych do przewozu rowerów. „(…) przewóz takich rowerów utrudniałby komunikację, a tym samym zagrażał bezpieczeństwu” – pisze PKP. Stawianie tandemów w miejscach niewyznaczonych blokuje przedsionki i może zakłócać ewakuację pasażerów w razie potrzeby – argumentuje przewoźnik. Dalej czytamy: „(…) w niektórych wagonach z przedsionka jest wejście do toalety, a przez stojące w przedsionku rowery korzystanie z niej może być utrudnione lub wręcz niemożliwe”.

Podróżny może zatem przewieźć (pod własnym nadzorem) w pociągach PKP Intercity tylko i wyłącznie rower jednośladowy.

  • nieodpłatnie – jako bagaż podręczny – jeden rower o konstrukcji pionowej, jednośladowy, jednoosobowy i składany na czas przewozu. odpłatny przewóz na dowolną odległość (pod własnym nadzorem);
  • odpłatnie (na dowolną odległość) – jeden rower o konstrukcji pionowej, jednośladowy i jednoosobowy, Rower może być przewożony wyłącznie w pociągu wyznaczonym do przewozu rowerów, oznaczonym na plakatowym rozkładzie jazdy dostępnym na stacjach lub na portalpasazera.pl.

Pełną treść odpowiedzi spółki PKP Intercity można znaleźć w załączonym pliku.

Fot. Unsplash

Pliki do pobrania