Jak to z białą laską było

15 października obchodzony jest na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Białej Laski, czyli dzień ludzi niewidomych. Biała laska stała się nie tylko narzędziem pomocnym przy samodzielnym poruszaniu się w przestrzeni, lecz również symbolem osób z uszkodzonym wzrokiem.

Zgłoś się do projektu w Okręgu Podlaskim i zdobądź cenne umiejętności

Fundacja Ari Ari oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności”. Jego celem jest aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne osób niewidomych i słabowidzących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Okres realizacji … Czytaj całość

Okręg Lubelski wybrał nowe władze

8 października w Okręgu Lubelskim PZN odbył się XXII Okręgowy Zjazd Delegatów. Poniżej prezentujemy wyniki głosowania. Prezes Zarządu Okręgu Dorota Krać Wiceprezesi Zarządu Okręgu – członkowie Prezydium Zarządu Okręgu Maria Olszak Jolanta Pastuszak Zbigniew Nastaj Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Okręgu Alicja … Czytaj całość

Polak laureatem konkursu EBU o brajlu!

Miło nam poinformować, że Borys Kowalczyk zajął trzecie miejsce w kategorii dziecięco-młodzieżowej w ONKYO Braille Essay Contest, konkursie organizowanym przez Europejską Unię Niewidomych. Ośmiolatek pisał o znaczeniu brajla, w szczególności notacji brajlowskiej, w sztuce i muzyce. Serdecznie gratulujemy! Zwycięską pracę … Czytaj całość

Najlepsze praktyki w obszarze dostępności

W sierpniu 2019 r. Europejska Unia Niewidomych (EBU) przygotowała broszurę pt. „Bezpieczna oraz niezależna mobilność dla osób niewidomych i niedowidzących. Najlepsze praktyki z całej Europy”. Tekst przygotowano w oparciu o odpowiedzi organizacji członkowskich EBU na pytanie o dobre działania w … Czytaj całość

Praca zdalna dla osób niewidomych

Szanowni Państwo, przedstawiamy ofertę pracy zdalnej – w domu przez Internet – dla osób niewidomych. Praca polega na przepisywaniu nagrań ze słuchu do programu Word. Proszę przeczytać wymagania i po stwierdzeniu możliwości aplikacji zarejestrować się na stronie i przejść rekrutację: Przepisywanie.pl/praca. Po zarejestrowaniu … Czytaj całość

Szczególne uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Od 1 lipca 2018 r. w polskim ustawodawstwie obowiązuje akt prawny, którego głównym celem jest ułatwienie dostępu do służby zdrowia osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Mowa o ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach … Czytaj całość

Ankieta dot. sytuacji chorych na wysiękową postać AMD

Retina AMD Polska zaprasza do udziału w krótkiej anonimowej ankiecie dotyczącej sytuacji chorych na wysiękową postać AMD. Ankieta przeznaczona jest dla osób zmagających się z tą chorobą. Jej wyniki pozwolą stowarzyszeniu lepiej poznać sytuację pacjentów. Odpowiedzi można udzielać do 31 … Czytaj całość

500+ dla osób z niepełnosprawnościami w pigułce

Jednym z postulatów protestu rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, który miał miejsce w maju ubiegłego roku, było przyznanie dodatkowego świadczenia w kwocie 500 złotych. Wówczas powyższa propozycja nie znalazła uznania u przedstawicieli rządu. Gdy wydawało się, że szanse na przyznanie dodatkowego … Czytaj całość

Podlaski Okręgowy Zjazd Delegatów

1 października w Białymstoku odbył się Podlaski Okręgowy Zjazd Delegatów. Oto wyniki XXII Walnych Wyborów Okręgu: Prezes Zarządu Rafał Gawkowski Wiceprezesi Zarządu Krystyna Wasilewska Krystyna Korolczuk Irena Korniejew-Nikitiuk Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej  Stanisław Chadukiewicz   Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski ul. … Czytaj całość