Aktualności

Krzyż w tle chmury
29.04.2024

Z żalem żegnamy

Z wielkim smutkiem informujemy, że odeszła od nas Zofia Krzemkowska – wybitna pedagog, wieloletnia nauczycielka, instruktorka i mentorka Ośrodka PZN […]

Nowe władze PZN-u. Od lewej: Jerzy Janas (wiceprezes Okręgu Śląskiego), Józef Małosek (prezes Okręgu Zachodniopomorskiego), Małgorzata Przyboś (dyrektor Biura Okręgu Podkarpackiego), Andrzej Brzeziński (prezes PZN), Magdalena Orzeszko (dyrektor Biura Okręgu Wielkopolskiego), Rafał Gawkowski (prezes Okręgu Podlaskiego) oraz Wojciech Czajkowski (prezes Okręgu Świętokrzyskiego).
24.04.2024

Mamy nowe władze PZN-u!

XIX Krajowy Zjazd Delegatów wybrał prezesa, czterech wiceprezesów oraz przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Niewidomych na kolejną kadencję.