Treść artykułu

Tytuł projektu i loga partnerów

Biblioteki dostępne dla słabowidzących i niewidomych czytelników. Cykl szkoleń dla bibliotekarzy

Dystrybutor książek OSDW Azymut, Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN i firma Good Books zorganizowali już po raz drugi cykl bezpłatnych szkoleń dla pracowników bibliotek. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Wielkie Litery. Niewidomi i słabowidzący czytelnicy w bibliotece publicznej − program szkoleniowy”.

Tematyka szkoleń oraz materiałów merytorycznych przygotowanych przez pracowników Centrum Rehabilitacji oraz Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego – Działu dla Niewidomych dotyczyła uczestnictwa seniorów oraz osób z dysfunkcją wzroku w życiu kulturalnym i literackim bibliotek. Szkolenie odbyło się w dniach 15 i 28 września br., uczestniczyło w nim 290 bibliotekarzy.

Zagadnienia poruszane podczas pierwszego dnia szkolenia obejmowały omówienie:

 • zagadnień dotyczących niepełnosprawności wzroku,
 • działalności Polskiego Związku Niewidomych jako instytucja działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku,
 • benefitów wynikających z programu Dostępność Plus,
 • ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • zadań koordynatora dostępności,
 • deklaracji dostępności,
 • raportów dostępności,
 • dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • stosowania zasad savoir vivre wobec osób z dysfunkcją wzroku,
 • dostępności cyfrowej: standardu WCAG 2.1., dostępności stron internetowych, audytu dostępności stron internetowych,
 • dostępności architektonicznej pomieszczeń i przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku.

Drugie spotkanie cyklu szkoleniowego przeprowadzili wspólnie pracownicy Centrum Rehabilitacji wraz z Grzegorzem Złotowiczem z Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego – Działu Zbiorów dla Niewidomych. Spotkanie uzupełnił wirtualny spacer pozwalający zapoznać się z Działem dla Niewidomych GBPiZS.

Zagadnienia poruszone podczas drugiego szkolenia:

 • pomoce optyczne, nieoptyczne i elektroniczne jako wsparcie czytelnictwa oraz sposób zdobywania informacji przez osoby z niepełnosprawnością wzroku,
 • brajl – przeżytek czy konieczność, czytelnictwo,
 • dostępność wydarzeń literackich i kulturalnych dla osób z dysfunkcją wzroku.

Centrum Rehabilitacji
w Instytucie Tyflologicznym PZN

Loga partnerów projektu Wielkie Litery