Treść artykułu

Klocki z symbolami opieki medyczne. Dłoń układa te klocki.

Bezpieczne wakacje z kartą EKUZ

Na zagraniczne wyjazdy warto zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wtedy w razie nagłej choroby będzie można skorzystać z leczenia na identycznych prawach, jakie mają osoby ubezpieczone w danym kraju.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem, który potwierdza prawo do świadczeń medycznych. EKUZ jest honorowana w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii). W razie nagłej choroby lub wypadku EKUZ uprawnia do skorzystania z pomocy lekarza lub hospitalizacji za granicą. Pomoc medyczną posiadacz karty otrzyma na identycznych zasadach, jakie mają osoby ubezpieczone w danym kraju. Zakres finansowanych rodzajów pomocy lekarskiej może różnić się w poszczególnych państwach.

W ramach EKUZ pacjent ma prawo do leczenia:

  • niezbędnego i nieplanowanego,
  • w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego kraju,
  • na takich samych zasadach, jak obywatele danego państwa. Jeśli w danym państwie pacjent pokrywa część kosztów za wizytę u lekarza, to i posiadacz karty za nią zapłaci.

EKUZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona w Polsce oraz niektórym osobom nieubezpieczonym. Kartę wyrabia się bezpłatne. Wniosek można złożyć:

  • osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ (tu kartę można otrzymać od ręki),
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,
  • poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP),
  • pocztą tradycyjną – na adres oddziału lub delegatury NFZ,
  • pocztą elektroniczną, jednak wyłącznie w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ.
  • Jeśli złożysz wniosek w placówce NFZ, EKUZ otrzymasz od ręki.

Karta jest ważna 3 lata dla osób zatrudnionych albo prowadzących działalność gospodarczą. Dzieci i młodzież otrzymają kartę ważną do dnia, w którym ukończą 18 lat. EKUZ dla emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), będzie ważna 20 lat.

W sprawie dodatkowych pytań można się kontaktować z Telefoniczną Informacją Pacjenta tel. 800 190 590.

 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, NFZ